BIOquant a Covid-19

BIOquant a Covid-19

Téměř všichni víme, že Covid-19 někteří zvládají snadněji, jiní těžší a někteří na něj i umírají. Je to spojeno se stavem imunitního systému člověka, jeho rozvinutých nebo rozvíjejících se diagnóz, které ovlivňují jeho orgány, stav krve a tedy připravenost zvládnout onemocnění jakým je Covid-19. Lidé v dobré fyzické a psychické formě zvládají Covid většinou hravě, někteří ani nevědí, že ho mají. Covid zhoršuje:

Drop of blood krevní viskozitu a reologii Drop of blood okysličení krve, orgánů a tkání Drop of blood zvyšuje riziko zhoršení stávajících onemocnění


Porovnání BIOquantu NS a BIOquant LED - případová studie a její shrnutí

Porovnání BIOquantu NS a BIOquant LED - případová studie a její shrnutí

Výzkum probíhal na stejném kmeni probandů při stejné metodice, jako při prvním výzkumu na přístroj LED. Tento výzkum na NS přístroj byl doplněn o pacienty s covid diagnouzou, pacienty s degenerativním onemocněním mozku a sportovce. Výhody spočívaly v tom, že původní kmen probandů (20) mohl i subjektivně posoudit účinky LED/NS v srovnatelných typech tréninků.


Jak může pomoci BIOquant sportovcům?

Jak může pomoci BIOquant sportovcům?

Sportovní výkon je stav organismu, kdy stoupá tvorba energie v namáhaných svalových partiích, k čemuž se musí dopravovat zvýšené množství kyslíku energie na tvorbu ATP, která pohání buňky v jejich činnosti. Srdce tehdy zvedá svou tepovou frekvenci, počet jeho úderů stoupá, počet nádechů a výdechů plic stoupá, objem pumpované krve se několikanásobně zvyšuje. Pokud by srdce nebo plíce nestačily a nebyly sladit s vynakládanou námahou, tvorba energie by se změnila na tvorbu s nedostatkem kyslíku a to by znamenalo zvýšenou tvorbu metabolitů zatěžující organismus při nižší tvorbě energie.


BIOquant NS a sportovní výkon

BIOquant NS a sportovní výkon

Laserové ozařování krve zlepšuje vlastnosti krve z hlediska její schopnosti proudit snadno a bez překážek cévami, umožňuje přes dobrou viskozitu krve dobré prokrvení, přes dobrou reologii krve ještě další zlepšení mikrocirkulace krve tkáněmi a tudíž vytváří příznivé předpoklady pro lepší sílu a vytrvalost, což je potvrzeno i studiemi.

Nezáleží na tom, zda máte laser v žíle nebo v nose, prostě síla a vytrvalost se Vám zlepšuje, ale děje se to pouze tehdy, pokud krev je schopna přinést dostatek energie a kyslíku do buněk, neboť jen tehdy můžete zvládat a zvládat fyzickou či psychickou námahu.


Případová studie: BIOquant modré světlo, Tinnitus

Případová studie: BIOquant modré světlo, Tinnitus

Pacient nástup účinků stimulace pociťoval již během 6 minut s tím, že mu odezněla bolest hlavy a subjektivní došlo vždy ke snížení tlaku v hlavě, který standardně předtím pociťoval. Došlo i ke snížení úzkosti a ke snížení hlasitosti vnitřního šumu subjektivní o cca. 15%. Pacient nadále používá BIOquant podle rozpisu.

BIOquant pomohl následovně:

✔️ redukce hučení ✔️ redukce migrén ✔️ snížení úzkosti ✔️ zlepšení kvality života


Mozek a onemocnění mozku

Mozek a onemocnění mozku

Mozek spotřebuje nejvíce energie v těle až 20 procent celkové spotřeby. Nejnovější výzkum ukazuje, že dvě třetiny této energie se spotřebují na přenos a zpracování signálů a jedna třetina na úklid prostoru, ve kterém nervové buňky pracují. Efektivnost úklidových aktivit má vazbu na krev a její vlastnosti a její schopnost odnášet odpadní látky z uklízeného prostoru. V mozku se nachází přibližně 100 bilionů neuronů.


Jak zlepšit své zdraví a posilují imunitu?

Jak zlepšit své zdraví a posilují imunitu?

Naše tělo je jako kotel, ve kterém topíme, aby mělo 37 ° C. Aby se vědělo hýbat a vytvářet svalové kontrakce, aby srdce pumpovalo, plíce dýchali a vyrábělo si energii. Energii si lidské buňky vyrábějí v mitochondriích, které přesouvají 24 elektronů molekuly glukózy tak, že se její komponenty oxidují. Glukóza je podobně jako dřevo v kotli produktem metabolismu rostlin, trochu jinak jsou uspořádány uhlíky, vodík a kyslík. Při dobrém spalování glukózy vzniká mnoho ATP, která nám dodává energii hydrolýzou a vzniká CO2 jako kyselá látka a H2O. Jinak řečeno, vzniká kyselina. Tato se odstraňuje dechem ve formě CO2 a H20. Proto při každé námaze dýcháte rychleji, protože se mění pH a třeba odstraňovat kyselinu, která vzniká ve svalech i nervových buňkách.


BIOquant a kardiovaskulární onemocnění

BIOquant a kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění jsou označovány jako civilizační onemocnění, což znamená, že jsou to nemoci životního stylu.

Za mlada máme perfektní krev, protože organismus roste a z potravy si bere vše, co potřebuje. Když vyrosteme a dlouhá léta jsme pod vlivem negativních faktorů, začínají procesy ukládání odpadů v organismu. Pokud se jejich člověk nezbavuje dostatečně, protože krev musí být perfektní, odpady se kumulují v těle - usazují se. Pokud to trvá příliš dlouho, změny se projeví v orgánech a potom i na samotné krvi.

"Špatná" krev signalizuje přeexponovaný situaci. "Špatná" nemusí znamenat, že už se změnily biochemické parametry, nejprve se zvyšuje stav koagulace krve, roste její viskozita, snižuje se počet normálních diskocytov a narůstá počet abnormálních forem erytrocytů. Později stoupá LDL nebo i celkový cholesterol, začíná obrana organismu před poškozeními, stoupá aktivita fibrinu, vznikají aterosklerotické změny, stoupá krevní tlak a postupně se vyvíjí hypertenze, ischemické stavy atd.

Další