Co se děje s krví, mozkem a celým tělem po překonání Covid-19?

Co se děje během Covidu?

Všichni už bohužel víme, že pod vlivem koronavirus se v těle vytvoří podmínky, kdy nastává stav stagnace krve. Z krvinek se vytvoří tzv. "Krevní bláto", v němž přestává fungovat imunitní systém, a tak červené krvinky nevědí absorbovat (nasávat) kyslík v blízkosti plic. Z toho důvodu Covid zhoršuje stav vnitřní strany plic, kde se formuje zánět, a to zhoršuje podmínky celotělově. Zánětlivé proteiny produkované játry jsou lepivé a zhoršují podmínky ještě více. V těle se rozvíjí ischemické stav - nedokysličení, acidóza - překyselení a oxidační stres. Nejvíce trpí orgány se silným metabolismem jako je mozek. Nastává ucpávání kapilár kdekoliv v těle a vznikají mikrotromby a tromby. Tedy zóny nedokysličení tkání trpí a pokud by se tento stav neřešil, tak se postupně rozvine v orgánech, ucpou se kapiláry a nastává stav selhávání orgánů.

Jak podpořit regeneraci těla?

Lékaři dělají to, nač mají podmínky a možnosti. Jsme toho názoru, že je třeba přidat ještě další pomoc a pozitivně ovlivnit procesy tak, aby nedocházelo k zhoršování stavu krve a to znamená - zlepšit viskozitu a reologii krve a vlastnosti membrán červených krvinek přístrojem BIOquant podle možností co nejdříve. BIOquant podle stavu krve a podle závažnosti zdravotního stavu to dokáže dříve nebo později zlepšit (pokud je použit včas).

Kdo má perfektní viskozitu a reologii krve v momentě infekce, u toho i imunita funguje optimálně, a tak zdravotní postih tohoto pacienta, resp. jeho plic a jeho organismu bude minimální nebo žádný.

Co je BIOquant NS zdravotnický prostředek?

Mnozí BIOquantu znáte a víte, že BIOquant je laserový přístroj, který posouvá vlastnosti krve z hlediska jejích fyzikálních vlastností ke zlepšení proudění krve po každé aplikaci, také ke zlepšení pružnosti membrán červených krvinek, a tak tělo i během Covidu může být lépe okysličená a orgány mohou fungovat optimálně a nejsou v nouzovém režimu s nedostatkem kyslíku.

U případů Covid a aplikací BIOquantu vidět z grafů jako skokově narůstá kyslík v těle, uvedli jsme to v předchozím článku.


Jak zvýšit okysličení těla v domácím prostředí?

Používáním přístroje BIOquant, dochází jednotlivými aplikacemi k tomu, že kyslík stoupá na vyšší hodnoty, pak klesá na nižší hodnotu, ale ne na výchozí hodnotu, ale o něco vyšší než byla hodnota před použitím přístroje (resp. Před jeho ostatní aplikací). Tento proces se opakuje každou další aplikací přístroje BIOquant. Takto dochází k postupnému nárůstu hodnot kyslíku směrem nahoru. Jaký výrazný je trend stoupání závisí na stavu konkrétního pacienta v okamžiku, kdy začal aplikovat přístroj BIOquant.

Jelikož onemocněním Covid se zabýváme už od doby, kdy se o něm objevily první informace a zároveň laser na ozařování krve studujeme již 12 let a také víme jak funguje lidské tělo a jak funguje BIOquant laser, tak na základě uvedeného jsme zjistili, že v mnoha případech, BIOquant může výrazně pomoci při méně závažných stavech. U nejzávažnějších stavů způsobených Covidom, závisí výsledek od celkového stavu organismu, a tedy zde nikdo neví předem předpovědět jako organizmus zareaguje.

Přesto, aplikace BIOquantu, stejně jako i plicního ventilátoru u nejtěžších stavů, pokud nepomůže, tak určitě neublíží, neboť jeho výsledkem působení je normalizace procesů v organismu. No prognóza je u nejtěžších stavů nejistá a nejasná.

Co se děje s tělem po Covide?

Z mnoha publikovaných materiálů, které jsme nastudovali, z toho co jsme popsali nahoře a z amerických zdrojů vyplývá, že všichni, kteří na Covid zemřeli mají sraženiny krve - tromby v nejrůznějších částech těla nebo poupchávané kapiláry v různých částech těla.

Vzhledem k tomu, že máme fungující nástroj na "pocovidovú" péče, kterým je přístroj BIOquant, rozhodli jsme se vypracovat pro nemocné po Covide komplexnější postup následné péče, abychom posílily účinky BIOquantu o látky, které tělo potřebuje pro svou regeneraci.

Postup zohledňuje dopady Covidu na člověka tak, jak jsme je popsali nahoře.

Třeba vědět i to, že mnozí nemocní se do nemocnice během překonávání onemocnění Covid nedostali, mnozí neměli ani jinou lékařskou péči, a tedy ani nevěděli, že mají věnovat zvýšenou pozornost poruchám srážlivosti krve, které doprovázejí onemocnění Covid.

Proto kromě kyslíku v těle, zlepšení viskozity a roelógie krve - její proudění tělem a zlepšení vlastností membrán červených krvinek, aby věděli dobře vázat kyslík (to jsou medicínské účinky přístroje BIOquant), je třeba věnovat pozornost i fibrinolýze - rozpouštění sraženin a blokád v proudění krve trombotického charateru nějakým vhodným způsobem a dodat tělu suplementy k regeneraci vzniklých poškození.

Stejně jako po Covide "nevládne" celé tělo, protože je ovlivněno ischemií, acidózou a oxidačním stresem, tak nedokázaly ani neurony. Neurony jsou "vyčerpané", protože onemocnění Covid odčerpává zdroje ATP z buněk. Celý organismus se musí zotavit a v průměru to trvá asi 3 měsíce. Věříme, že s BIOquantu by to mělo urychlit.

Jako součást "pocovidovej" péče doporučujeme:

Největší péči v tomto postupu věnujeme právě mozku a neuronem, ale tento postup ovlivní i buňky celého těla pozitivním způsobem, proto je třeba nejprve stimulovat mozek, aby se uměl ladit na různé frekvence, které měl před onemocněním. Dále věnovat zvláštní pozornost krvi, která má celotělový systémový dopad na všechny buňky, orgány a tkáně a také specifickým doplňkem výživy, které potřebují zejména neurony, ale i všechny poškozené buňky.

1 / BIOquantu laser pro úpravu vlastností krve - normalizace krevní reologie:

Vzhledem k tomu, že Covid zhoršuje vlastnosti krve z hlediska jejího proudění, tedy zhoršuje viskozitu a reologii, BIOquant laser by měl být součástí následné péče člověka o tělo, neboť jen v podmínkách dobré viskozity reologie krve může probíhat regenerace buněk a organismu jako celku. V podmínkách husté krve, špatné viskozity a reologie to není možné.

2 / BIOquant pomáhá i přes frekvence - stimulace mozku:

Jelikož Covid zanechává nejvýraznější změny v mozku, jsou potřeba i frekvenční tréninky, které BIOquant umožňuje. Proto této části věnujme zvýšenou pozornost.

Tyto tréninky jsou individuální a je možné je rozdělit podle typu potíží (nemocí).

Dole uvedený typ tréninků je vhodný pro všechny, kteří chtějí zlepšit svůj zdravotní stav:

ráno po snídani 40Hz 12-15 minut,
odpoledne 15 Hz 12- 15 minut,
2 hodiny před spaním 10Hz nebo 4 Hz podle toho, co se snáší lépe.

Výše uvedený typ tréninků na úrovni 40 Hz není však vhodný pro děti s ADHD, které mohou mít tréninky po snídani 15Hz 12 min, odpoledne po obědě také 15 Hz 12 min a večer trénink 10Hz, nebo 4 Hz 12 min dvě hodiny před spánkovou činností . (Platí to pro přístroj na bázi LED světel přístroj BIOquant LED, který mohou používat i děti, protože to není laser)

Upozornění: Frekvenční tréninky nesmějí používat lidé s epilepsií, těhotné matky, nebo lidé s velmi nízkým tlakem. Všechny informace jsou uvedeny v Instrukci na modulaci mozkových vln, které dodáváme s přístroji.

Navrhujeme, udělejte si rychlý test svého mozku. Poskytujeme informace ze stránky našeho partnera pro výzkum mozku z hlediska jeho frekvencí EEG Institut. (Facebook.com/eeginstitut)

RYCHLÁ DIAGNOSTIKA MOZKU

Udělejte si rychlou diagnostiku mozku. Dívejte se na střed obrázku. Dívejte se vždy na jeden po druhém v plné velikosti. Pokud se některý z obrázků začne pohybovat máte problém s mozkovou činností (obrázky naleznete v galerií na konci stránky).

Váš mozek je v pořádku, pokud se na obrázcích nic nehýbe.

Pokud se točí obrázky pomalu jste utlumen, převládají ve Vašem mozku nízké frekvence. "Spink" během dne, nevíte se soustředit během pracovní činnosti dne. Tehdy je vyšší aktivita parasympatiku spojeného s pomalými vlnami.

Pokud se točí obrázky rychle, máte nadbytek rychlých vln, je vyšší hodnota sympatiku, můžete pociťovat stavy úzkosti a mozek má vysokou spotřebu energie (20%).

Na každý stav EEG vyvinulo jiné frekvenční tréninky.

Výhodou je, že se spojují s laserovým ozařováním krve, které přes dobrou viskozitu a reologii krve pozitivně ovlivňuje kognitivní schopnosti mozku.

Všechny aplikace dělají medicínskou aplikaci a to laserové ozařování krve.

Modulace mozkových vln je nemedicínských aplikace a projevuje se jen při použití frekvencí na stimulaci mozku nebo tréninky.

Takové spojení krev a vlny je nejúčinnějším nástrojem jak dosáhnout to, že mozek se vrátí k původní frekvencím, neboť podle informací z linku https://www.facebook.com/eeginstitut, všichni po Covide s těžším průběhem vykazují změny v EEG a QEEG, což se projevuje v zhoršení paměti a kognitivních schopností.

Výše uvedené frekvence pro stimulaci byly doporučené iv studii EEG Institutu pro přistroj BIOquantu LED viz link:

https://www.bioquant.sk/a/studia-bioquant-testovany-v-prahe-u-20-osob

Pro přístroje typu NS také platí stejné zásady jako pro přístroj BIOquant LED pro základní typy stimulací pro optimalizaci mozkové činnosti, ale s upravenými časy stimulace.

3 / Tromby a mikrotromby:

Nikdo neví, kde v těle během Covidu vznikly, resp. kde se nacházejí, ale zcela určitě je v těle mají pacienti po Covide více, než je měli před onemocněním.

Součástí "pocovidovej" péče by měl být výživový doplněk Nattokináza. Je to enzym s antitrombotickým účinkem. Rozpouští tromby. Jeho aktivita se označuje FU a znamená fibrinolytickou aktivitu.

Tento produkt spolu s přístrojem BIOquant bude působit synergicky, tj Nattokináza bude napomáhat účinkem přístroje BIOquant.

Právě to je důvod, proč jsme donesli Nattokinázy na trh, neboť kvalitní nattokináza má anti-trombotické účinky a máme ji od našeho dodavatele artemisininu, takže za vysokou kvalitou si stojíme. Náš dodavatel je držitelem GMP certifkát (GOOD MANUFACTURE PRACTICE) - dobrá výrobní praxe. Byla registrována na ÚVZ SR jako všechny naše výživové doplňky.

Tímto způsobem se obnoví průtok krve v každé části organismu. BIOquant způsobí perfektní viskozitu a reologii a zároveň napomůže transportu výživového doplňku Nattokináza i do těch nejodlehlejších částí organismu. Rozpustí se všechny plaky na povrchu membrán buněk a buňky znovu začnou volně a svobodně dýchat a nasávat život celým svým povrchem.

Tak se vytvoří podmínky pro rychlou regeneraci iv těch částech organismu, kde je průtok krve stále omezen nebo zablokován.

4 / Mozek a jak mu dopomoci k regeneraci:

Nejvíce během Covidu utrpěl Váš mozek, přestože si to možná vůbec neuvědomujete.

Pokud je kyslík na špičce prstu 80% během Covidu, tak v mozku, který váží cca 2-5% hmotnosti těla, (podle toho kolik vážíte), přes něj teče 1/3 vší krve pumpované srdcem (děje se tak kvůli jeho obrovskému metabolismu). Právě obrovský metabolismus v kombinaci s omezeným přísunem kyslíku a průtokem krve během Covidu, znamená, že se zde kumulují odpady. Ischemie, oxidační stres a acidóza zde působí silněji, než v kterékoli části těla. Takže dopady Covidu na mozek mohou být závažnější než v jiné části organismu.

5 / Mitochondrie a DNA:

Tělo tedy dopadlo určitě lepší než mozek z hlediska možných poškození.

V buňkách mohly nastat poškození DNA, poškození mitochondrií a to že už nemůžete po Covide, je toho jasným důkazem. To na sobě pociťujete. Ale nízký metabolismus svalů ve stavu, kdy nemocný ležíte, znamená, že spotřeba energie je nízká a podmínky mohou být příznivější než v mozku i během silné ischémie.

Co však nevidíme je, jaký pokles nastal mentálních nebo kognitivních nebo paměťových schopností mozku.

Ale pokud člověk upadl fyzicky, tak i vliv na mozek je podobný, ale dopady jsou závažnější než poškození jiných částí těla.

Proto potřebujete produkt resp. produkty ve formě suplementů, které by přinesly zlepšení všech poškození a v podmínkách dobré krve a její dobré cirkulace a mikrocirkulace v úplně všech částech organismu, a tedy aby podpořily regeneraci a nápravu.

Potřebujeme vytvořit podmínky pro rychlou regeneraci.

Na tyto poškození mozku, reparaci DNA, reparaci mitochondrií vašich buněk potřebujete: (jsou to jedny z nejúčinnějších brain boostry, tedy stimulátorů mozku, ale to, že jejich orientace je na mozek a neurony neznamená, že se nebudou podílet na reparaci buněk a tkání i v jiných částech těla s poškozenými buňkami a jejich částmi)

Tyto látky jsou:

NMN - nikotímamid mononukleotidy
resveratrol
Phosphatidylserín (PS)
Ging seng, Gingko
Acetyl L karnitin
Kofein ....

Zaregistrovali jsme produkt Mitokit, který bude obsahovat první 4 látky, které budou silným stimulantem a dodají energii na regeneraci a také přímo navodí regeneraci mitochodndrií a DNA. Produkt z linie Gingsengov obsahuje Korean Gingseng.

Acetyl L karnitím si můžete obstarat samostatně nebo je součást našeho produktu BIOquant Amino Komplex spolu s aminokysleniami, které dodávají tělu látky na uvolnění cév.

Ale i kofein nebo rybí olej obsahující DHA a EPA považujeme za samozřejmou součást "pocovidovej" péče.

Hlavní účinky látek přineseme v následujícím článku. Ale za rozhodující považujeme reparační schopnost a regenerační schopnost, schopnost opravovat poškozenou DNA a mitochondrie, silný antioxidační účinek, fibrinolýzu a rozpouštění sraženin, vazodilatační účinek, Energizační účinek, zlepšování paměti a soustředění se, ochrana mozkových buněk, proti stresový účinek, snižování tuků a cholesterolu v krvi, zlepšení myšlení .... ve spojení s perfektním stavem krve z hlediska viskozity, reologie a vlastností membrán červených krvinek navozených BIOquant přístrojem tedy dobrá cirkulace a mikrocirkulace krve doručí molekuly látek přesně tam kde jsou potřeba.

6 / Artemisín (artemisininu) jako podpůrná terapie během Covidu, ale i po Covide (zabíjí viry)

Jeho používání před "Covidom" může v kombinaci se složkami na posílení imunity být určitou formou přípravy nato, že pokud virus dostaneme tak tělo bude připraveno s ním zabojovat.

Podle některých studií artemisininu blokuje určité enzymy potřebné k replikaci viru. Jsou to enzymy vázající železo a právě reakce se železem a produkce volných kyslíkových radikálů, protože artemisin v reakci se železem jejich uvolňuje, může být hlavním mechanismem jako brání replikaci. Neustále se tyto procesy studují a výklady se dopresňujú. Materiály jsou dostupné i na serverech PubMed.

Během Covidu může být účinné užíván Artemisinu stejným způsobem.

A po Covide může zase pomáhat stejně jako jsme popsali před Covidom, chrání před recidivou, protože pokud někdo Covid překonal, není vyloučeno, že ho nedostane opět. Protože železo se podílí na mnoha základních biologických procesech včetně syntézy DNA / RNA a tvorby ATP, viry se v zásadě spoléhají na replikaci železa v hostitelských buňkách. S čím virus nepočítá je právě Artemsinín, vznik volných radikálů v reakci se železem, ale ty našim buňkám neublíží, protože naše buňky mají poměrně zdatný antioxidační systém, kterým virus nedisponuje.

Závěr

Když jste překonali Covid-19 a zda jste měli, nebo neměli symptomy, následky ve vašem těle zůstávají dlouho a v případě menší stresové situace, když stoupne hladina stresových hormonů, může dojít k infarktu nebo porážce i za běžných situací, ne jen po Covide. Ale po Covide je situace mnohem horší a více riziková. Tělo po Covide není takové, jaké bylo, ale je třeba ho navrátit do normálu. Nabízíme jako možné řešení upravu vlastností krve, aby dokázala přinést kyslík a všechny živiny pro regeneraci buněk.

Ing. František kokos

V Revúcej

10.3.2021