Používání BIOquantu NS a sportovní výkon

Laserové ozařování krve zlepšuje vlastnosti krve z hlediska její schopnosti proudit snadno a bez překážek cévami, umožňuje přes dobrou viskozitu krve dobré prokrvení, přes dobrou reologii krve ještě další zlepšení mikrocirkulace krve tkáněmi a tudíž vytváří příznivé předpoklady pro lepší sílu a vytrvalost, což je potvrzeno i studiemi. Nezáleží na tom, zda máte laser v žíle nebo v nose, prostě síla a vytrvalost se Vám zlepšuje, ale děje se to pouze tehdy, pokud krev je schopna přinést dostatek energie a kyslíku do buněk, neboť jen tehdy můžete zvládat a zvládat fyzickou či psychickou námahu.

Za úspěchem s BIOquantu

Každý profesionální sportovec potřebuje zvyšovat výkon, vytrvalost, sílu.

BIOquant Vám na této cestě pomůže.

Je laserové ozařování krve doping?

Pokud bychom analyzovali metodu laserového ozařování krve, zda je dopingem či není, německá antidopingová komise stanovila, protože aplikací světla do těla nic cizí do těla nevnáší, tak to ohodnotila, že metoda laserového ozařování krve dopingem není.

Dobrá viskozita a reologie krve je základem síly a vytrvalosti, ať už člověka nebo sportovce. Je však základem i mentální výkonnosti. Fyzická a mentální výkonnost přímo souvisejí se stavem krve.
Sportovní výkon a tokové vlastnosti krve

Při každém sportovním výkonu, ať už s rozcvičkou nebo bez ní (v druhém případě jsou dopady závažnější, neboť nerozprúdená krev způsobuje, že se zvyšuje oxidační stres a zatěžuje tkáně silnější a závažnější než v případě absolvování rozcvičky) stoupá riziko poškození tkání v důsledku ischémie, acidózy a oxidačního stresu. Proto perfektní tokové vlastnosti krve znamenají vyšší fyzickou výkonnost a vytrvalost oproti stavu kdy tyto parametry nejsou optimální. BIOquant upravuje krevní reologii a viskozitu, tedy tokové vlastnosti krve.

Po sportovním výkonu při dobrých tokových vlastnostech krve a dobré permeabilitě buněčných membrán se zlepšuje schopnost zbavovat se odpadních látek jako je kyselina mléčná a tak příznaky tzv. svalovku se až tak neprojevují a buňky se snadno zbavují metabolitů jejich činnosti.

Nezanedbatelné jsou i dopady na mozek a oddalování zanášení mozku metabolity a důsledky, což vede k rozvoji neurodegenaratívnych onemocnění. Pokud ničíte fyziky, ničíte se i mentálně. Neboť jsou to spojené nádoby. Proto je nejlépe zvládat každý stres v takovém stavu, že tokové vlastnosti krve jsou perfektní. Jinak poškození budou závažnější.

Máte ve svých rukou.

Můžete udělat maximum pro snížení poškozování organismu a Vašich buněk, neboť ty jsou základem Vašeho těla. Všichni jsme poskládání z buněk. Měli bychom se starat o jejich komfort a pohodu. A to se dá jen s dobrým stavem krve. A o tom je přístroj BIOquant.

Jak Vám může BIOquant pomoci

Používání přístroje BIOquant je bezbolestné a neinvazivní. Zlepší nejen kognitivní schopnosti mozku ale i fyzické schopnosti Vašeho těla. Pokud jste aktivní sportovci, stoupne nejen váš výkon ale i vytrvalost.

Krev je to, co způsobuje zda se nahoru kompcom zadýcháte nebo ne, zda svedete nebo ne, a zda Vám to myslí nebo už ne. Vše je navzájem v lidském těle spojené krví. Až druhou v pořadí je nervová síť, ale i ta je vyživována krví.