Jak může pomoci BIOquant před sportovním výkonem?

Zlepšení viskozity a reologie krve nastává jen tam, kde před aplikací tyto veličiny nejsou optimální. Pokud jsou optimální, změna v tokových vlastnostech krvi nenastane.

Zlepšení pružnosti a deformovatelností červených krvinek nastává aplikací téměř u každého, protože červené krvinky a jejich povrch jsou ovlivňovány zcela všemi látkami, které cirkulují v séru. Od komponentů rozložené potravy přes složky krevní plazmy, krví se šířící oxidační stres, acidóza, zánětlivé proteiny, produkty regulující hemostázu a homeostázu atd. Stačí, že se najíme a lipidoproteínové složky ovlivňují membrány červených krvinek. U některých lidí po najedení se dokonce nastává pokles SpO2 (saturace krve kyslíkem).

Tedy v každém případě nastává téměř u všech po použití přístroje minimálně změna vlastností membrán červených krvinek a to ovlivňuje jejich schopnost vázat kyslík a roznášet ho po těle. U lidí se zhoršenou viskozitou a reológiou krve (reologie je spojena nádoba s vlastnostmi membrán červených krvinek) nastává zlepšení buď viskozity nebo jen reologie nebo obou, podle toho, co není optimální.

Pokud tělo sportovce bylo ovlivněno jakýmkoli stresovým faktorům, ten zanechává stopy na vlastnostech krve jako je viskozita a reologie krve a vlastnostech červených krvinek.

Tedy před sportovním výkonem se naladí tokové vlastnosti krve a vlastnosti červených krvinek a jejich membrán co nejblíže optimálním hodnotám, tak blízko jak je to v daném těle v podmínkách, které v něm panují možné.

Jak může BIOquant pomoci po sportovním výkonu?

Sportovní výkon je stav organismu, kdy stoupá tvorba energie v namáhaných svalových partiích, k čemuž se musí dopravovat zvýšené množství kyslíku energie na tvorbu ATP, která pohání buňky v jejich činnosti. Srdce tehdy zvedá svou tepovou frekvenci, počet jeho úderů stoupá, počet nádechů a výdechů plic stoupá, objem pumpované krve se několikanásobně zvyšuje. Pokud by srdce nebo plíce nestačily a nebyly sladit s vynakládanou námahou, tvorba energie by se změnila na tvorbu s nedostatkem kyslíku a to by znamenalo zvýšenou tvorbu metabolitů zatěžující organismus při nižší tvorbě energie. Zároveň to znamená i zvýšený oxidační stres, ischemii, acidózu.

Náhlý sportovní výkon bez přípravy je nebezpečný pro namáhané tkáně. Mohou se poškodit. Ale automaticky i pro mozek. Každá lokální acidóza a oxidační stres má i své systémové následky, protože se šířila krevním tkání po celém těle a proto zasahuje i mozek. Mozek spotřebovává třetinu cirkulující krve, v malém objemu se skrývá ohromná tvorba energie a tak je silně ovlivněn problémy v dané části těla.

Proto po sportovním výkonu BIOquant mechanismy, kterými působí na tělo sportovce a účinky, které vyvolává napomáhá regeneraci tkání, urychluje procesy zbavování se zbytkových metabolitů (např. Kyselina mléčná), zkracuje tím dobu regenerace a umožňuje sportovci zotavit se mnohem lépe v podmínkách perfektní krvi.

Musí sportovci dodržet návod k použití přístroje BIOquant NS pokud jde o adaptaci, tedy přivykání si na přístroj na začátku jeho užívání?

Pokud přepokládáme, že jde o zdravého sportovce, vytváří to předpoklad, že jeho krevní řečiště je bez plaků, jeho krev je relativně v dobrém stavu viskozity a reologie a osciluje kolem tohoto dobrého stavu, který přetrvává převážnou dobu.

Proto sportovci nemusí dodržovat dobu adaptace, která byla stanovena pro potřeby starších osob s jedním nebo více rozvinutými nemocemi a tito lidé by pocítili přístroj BIOquant jako příliš silný na začátku používání.

Aktivní sportovci mají na výběr z množství nastavení přístroje.

Před sportovním výkonem bych doporučil používat program spojitého světla P1 s 0Hz, nebo některý z programů P4 až P6 s frekvencemi 40-60Hz.

Po sportovním výkonu bych doporučoval program spojitého světla P1 s 0hz pokud již sportovec nemusí být mentálně aktivní a nemusí už řídit, ale pokud musí tak v tom případě P1 s 0hz. Pokud by používal přístroj s dvěma aplikátory najednou může zkrátit dobu aplikace přednastavenou v přístroji na polovinu u frekvenci je to 8-10 minut a u spojitého světla 15 minut.

Není použití přístroje u sportovců Doping?

Ne, není. Přístroj nic cizí do těla nevnáší. Zlepšuje vlastnosti krve pokud nejsou optimální a tělo následně pracuje jen se svou vlastní krví. Německá antidopingová komise stanovila po několika letech zkoumání, že to doping není.

Je nějaká výjimka kdy by sportovci nemohli používat přístroj?

Ne není, ale musí se respektovat kontraindikace přístroje. Jednou kontraindikací jsou krvácení resp. hemoragické situace. Proto u kontaktních sportů, kde hrozí riziko krvácení např. do mozku, např. box, kde by mohly nastat situace nitrolebního krvácení nebo mikrokrvácení, přístroj se nesmí ve smyslu této kontraindikace při podezření na takové stavy používat.

Jak se může projevit použití přístroje v sumáře u sportovců?

Zlepšením síly a vytrvalosti a zkrácením doby regenerace.

Ing. František kokos

Publikováno 12.01.2021