Případová studie BIOquant na tinitus

Pacient používal přístroj BIOquant (modré světlo) intranasální a oboustranně. Pacient s diagnózou Tinnitus (hučení v uších).

Pacient je ve věku 42 let:

  • neužívá léky, muž, pravák, optimální BMI index, nekuřák.

Věnuje se rekreačně jízdě na kole (denně). Pacient je sportovní typ. Nepřekonal žádné závažné onemocnění, ani operace.

Pacient má diagnózu - Tinnitus - lehkou formu, která se projevuje bolestí hlavy a formou spontánního zvukového signálu (falešný šum). Tyto dva faktory negativně ovlivňují výkonnost, spánek, schopnost soustředění a schopnost relaxace. Projevuje se kolísavá nálada a únava.

QEEG prokázalo vysokou míru úzkosti, která se projevila zvýšenou činností Beta pásem vysokých frekvencí Beta 1 a Beta 2 narůstajících z pre-frontální do tylových oblastí negativně ovlivnilo činnost mozkových vln spektra Alfa. Byla naměřena také marginální Alfa v tylové oblasti v poměru oči zavřené a otevřené. Schopnost relaxovat je potlačena.

Kromě toho byl zaznamenán zvýšený výskyt pomalých vln Theta i Delta ve vysokých amplitudách v před čelní oblasti a a v oblasti čela.

Popis průběhu

První den

Silné bolesti hlavy, nízká schopnost koncentrace, vysoká míra únavy hlavně v dopoledních hodinách, zhoršená spánková činnost, snížený kognitivní výkon, nervozita, podráždění, vysoká míra "falešného šumu", nízká míra relaxace, zhoršené emoce a nálada.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a v pravé nosní dírce následovně:
frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.
Krevní tlak hodnody:
Krevní tlak před stimulací: 120/75/57
Krevní tlak po stimulaci: 110/70/51
Měření o 9,00 hodině.
Kyslík hodnoty:
SpO2 před stimulací: 95
SpO2 po stimulaci: 98
Měření o 9,00 hodině.
Přístroj iRelax na diagnostiku relaxace:
IRelax před stimulací: 59%
IRelax po stimulaci: 64%
Měření o 9,00 hodině.

Druhý den

Silné bolesti hlavy, nízká schopnost koncentrace, vysoká míra únavy hlavně v dopoledních hodinách, zhoršená spánková činnost, snížený kognitivní výkon, nervozita, podráždění, vysoká míra "falešného šumu", nízká míra relaxace, zhoršené emoce a nálada.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a pravé nosní dírce následovně:
frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 121/73/56

Krevní tlak po stimulaci: 111/71/52

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 95

SpO2 po stimulaci: 98

Měření o 9,00 hodině.

IRelax před stimulací: 63%

IRelax po stimulaci: 67%

Měření o 9,00 hodině.

Třetí den

Silné bolesti hlavy, nízká schopnost koncentrace, vysoká míra únavy v dopoledních hodinách, zhoršená spánková činnost, snížený kognitivní výkon, nervozita, podráždění, vysoká míra "falešného šumu", zlepšení schopnosti relaxovat po večerním tréninku s 13 Hz, subjektivní zlepšující se nálada.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a pravé nosní dírce následovně:

frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 121/74/55

Krevní tlak po stimulaci: 111/71/51

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 95

SpO2 po stimulaci: 98

Měření o 9,00 hodině.

IRelax před stimulací: 63%

IRelax po stimulaci: 67%

Měření o 9,00 hodině.

Čtvrtý den

Diskrétní snížení bolestí hlavy, nízká schopnost koncentrace, snížená míra únavy hlavně v dopoledních hodinách, zhoršená spánková činnost, mírně zlepšený kognitivní výkon, mírně snížena nervozita a podráždění, vysoká míra "falešného šumu", zlepšení schopnosti relaxace po večerním tréninku s 13 Hz, subjektivní lepší nálada.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a pravé nosní dírce následovně:

frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 121/73/55

Krevní tlak po stimulaci: 111/71/52

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 95

SpO2 po stimulaci: 98

Měření o 9,00 hodině.

IRelax před stimulací: 64%

IRelax po stimulaci: 69%

Měření o 9,00 hodině.

Pátý den

Citelně slabší bolest hlavy, schopnost koncentrace se zlepšila, snížená míra únavy, zhoršená spánková činnost, mírně zlepšený kognitivní výkon, snížená nervozita, nižší míra podráždění, subjektivní nižší míra "falešného šumu", zlepšení schopnosti relaxace po večerním tréninku 13 Hz, lepší nálada.

Stimulace polarizovaným modrým svetl

em v levé a pravé nosní dírce následovně:

frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 120/72/54

Krevní tlak po stimulaci: 109/69/51

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 96

SpO2 po stimulaci: 98

Měření o 9,00 hodině.

IRelax před stimulací: 69%

IRelax po stimulaci: 73%

Měření o 9,00 hodině.

Šestý den

Další snížení bolesti hlavy, zlepšená schopnost koncentrace, menší míra únavy, mírně zlepšená spánková činnost, zlepšený kognitivní výkon, menší nervozita, selektivní podráždění, subjektivní ještě nižší míra "falešného šumu", zlepšení schopnosti relaxace po večerním tréninku 13 Hz, dobrá nálada.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a pravé nosní dírce následovně:

frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 119/72/53

Krevní tlak po stimulaci: 108/69/51

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 96

SpO2 po stimulaci: 98

Měření o 9,00 hodině.

IRelax před stimulací: 70%

IRelax po stimulaci: 74%

Měření o 9,00 hodině.

Sedmý den

Odeznívající selektivní bolest hlavy, zvýšená schopnost koncentrace, selektivní únava, další optimalizace spánkové činnosti, prodloužený kognitivní výkon, bez nervozity, bez podráždění, subjektivní o cca. 10% nižší míra "falešného šumu", zlepšená relaxace po večerním tréninku 13 Hz, trvale lepší nálada v důsledku vyšších výkonů při pracovní činnosti, zlepšená relaxace i redukování šumu.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a pravé nosní dírce následovně:

frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 118/74/53

Krevní tlak po stimulaci: 110/70/51

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 97

SpO2 po stimulaci: 98

Měření o 9,00 hodině.

IRelax před stimulací: 75%

IRelax po stimulaci: 79%

Měření o 9,00 hodině.

Osmý den

Ojedinělé bolesti hlavy, zvýšená schopnost koncentrace, bez únavy, prohloubení spánkové činnosti (délka i kvalita spánku), standardní kognitivní výkon, bez nervozity, bez podráždění, subjektivní o cca. 10% nižší míra "falešného šumu", zlepšená relaxace po večerním tréninku 13 Hz, nadále lepší nálada v důsledku vyšších výkonů při pracovní činnosti, zlepšená relaxace jakož i zlepšení šumu.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a pravé nosní dírce následovně:

frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 117/73/53

Krevní tlak po stimulaci: 108/71/51

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 97

SpO2 po stimulaci: 98

Měření o 9,00 hodině.

IRelax před stimulací: 76%

IRelax po stimulaci: 80%

Měření o 9,00 hodině.

Devátý den

Ojedinělé bolesti hlavy, zvýšená schopnost koncentrace, bez únavy, prohloubení spánkové činnosti (délka i kvalita spánku), standardní kognitivní výkon, bez nervozity, bez podráždění, subjektivní o cca. 10% nižší míra "falešného šumu", zlepšená relaxace po večerním tréninku 13 Hz, lepší nálada v důsledku dosažení cíle vyššího výkonu při sportu i pracovní činnosti, zlepšení relaxace i zlepšení šumu.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a pravé nosní dírce následovně:

frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 115/72/53

Krevní tlak po stimulaci: 108/70/51

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 97

SpO2 po stimulaci: 98

IRelax před stimulací: 77%

IRelax po stimulaci: 82%

Měření o 9,00 hodině.

Desátý den

Zmenšené selektivní bolesti hlavy, zvýšená schopnost koncentrace, bez únavy, prohloubení spánkové činnosti (délka i kvalita spánku), standardní kognitivní výkon, bez nervozity, bez podráždění, subjektivní o cca. 10% nižší míra "falešného šumu", zlepšená relaxace po večerním tréninku 13 Hz, trvale lepší nálada v důsledku vyšších výkonů při pracovní činnosti, zlepšená relaxaci i zlepšení šumu. Zlom v hodnocení subjektivních pocitů z tréninku - zlepšení psychiky a motivace.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a pravé nosní dírce následovně:

frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz,

délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 117/73/53

Krevní tlak po stimulaci: 108/71/51

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 97

SpO2 po stimulaci: 98

IRelax před stimulací: 78%

IRelax po stimulaci: 84%

Měření o 9,00 hodině.

Jedenáctý den

Bez bolesti hlavy, optimální schopnost koncentrace, bez únavy, optimalizovaná spánková činnost (délka i kvalita spánku), nadstandardní kognitivní výkon, zlepšení krátkodobé i dlouhodobé paměti, subjektivní o cca. 15% nižší míra "falešného šumu", zlepšená relaxace po večerním tréninku 13 Hz, trvale výborná nálada a emoce. Zlepšení sportovního výkonu, rychlosti, času zátěže, periferního vidění, zrychlení reakcí při jízdě na kole a řízení vozidla.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a pravé nosní dírce následovně:

frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 116/73/55

Krevní tlak po stimulaci: 108/71/53

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 97

SpO2 po stimulaci: 99

IRelax před stimulací: 79%

IRelax po stimulaci: 85%

Dvanácty den

Bez bolesti hlavy, zvýšená schopnost koncentrace, zvýšený výkon, prohloubení spánkové činnosti (délka i kvalita spánku), standardní kognitivní výkon, bez nervozity, bez podráždění, subjektivní o cca.15% nižší míra "falešného šumu", zlepšená relaxace po večerním tréninku 13 Hz, stabilizovaná nálada a emoce. Zlepšení sportovního výkonu, periferního vidění a reakce při jízdě na kole a řízení vozidla.

Stimulace polarizovaným modrým světlem v levé a pravé nosní dírce následovně:

frekvence 40 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, dvakrát denně o 8:00 hodin ráno a 13:00 hodině.
frekvence 13 Hz, délka stimulace 15 minut, výkon 5 mW, jednou denně v 19:00 hodině večer.

Krevní tlak před stimulací: 118/72/54

Krevní tlak po stimulaci: 109/71/52

Měření o 9,00 hodině.

SpO2 před stimulací: 80%

SpO2 po stimulaci: 87%

Závěr

Celkově pacient hodnotil stimulaci modrým světlem jako vysoce účinnou.

Nástup účinků stimulace pociťoval již během 6 minut s tím, že mu odezněla bolest hlavy a subjektivní došlo vždy ke snížení tlaku v hlavě, který standardně předtím pociťoval. Došlo i ke snížení úzkosti a ke snížení hlasitosti vnitřního šumu subjektivní o cca. 15%. Pacient nadále používá BIOquant podle rozpisu. Snížení míry úzkosti je také dokumentováno denním měřením na přístroji IRelax. Bude zveřejněna další případová studie měřením QEEG po dokončení 30denní stimulace přístrojem BIOquant. Současný stav pacienta je popsán po třiceti šesti stimulacích modrým světlem (36x).

Případová studie ve spolupráci Yalong Trade s.r.o. a Institut EEG Biofeedback v Praze.