Jak to funguje?

Nejnovější model Bioquant LED obsahuje 4 aplikátory: červený, modrý, zelený a infra.

Elektromagnetické vlny 810nm (NIR tedy blízkoinfračervené vlny) a 660nm (červené světlo) pronikají do tkáně a jeho složek (buňky a jejich vnitřní struktury) v nosní sliznici. Pronikají přes stěny kapilár do nervových buněk i do krve proudící v kapilárách ve sliznici. Když dojde k interakci elektromagnetické vlny s určitou molekulou, elektromagnetické vlny působí svou energií jako foton. Elektromagnetické vlny působící jako fotony způsobují následné fotochemické změny.

Očima můžeme pozorovat pouze fotony červeného světla. Nemůžeme pozorovat světelné fotony NIR, protože 810 nm patří k neviditelné vlnové délce, ale dá se na ni dívat pomocí infračervené kamery.

Také nemůžeme pozorovat žádné elektromagnetické vlny, pokud nejsou apsorbované tkáňovými chromofory a pouze fotochemické změny můžeme vidět, cítit nebo pozorovat, ať už v sítnici očí nebo jiných tkáních těla.

Funguje to na principu fotobiomodulácie, ale přístroj byl navržen na naplňování svého účelu určení a to především modulaci mozkových vln a zlepšení cirkulace a mikrocirkulace krve, protože to je to, co potřebuje mozek na perfektní výkon své funkce.

Pravidelnost aplikací přináší výsledky

Každá aplikace přístroje má dočasný účinek.

Při opakovaných aplikacích se kumulují účinky, a tak od aplikace ke aplikaci se trvanlivost účinků prodlužuje.

Také účinky se posouvají z lokálního účinku prvních aplikací k systémovým účinkům pozdějších aplikací.

Možnost opakování aplikací je hlavní výhodou intranazálních aplikací, která je dána bezpečným, jednoduchým, neinvazivním použitím v domácím prostředí.

BIOquant LED přístroj je unikátní následujícím řešením:

Světlo z nosního aplikátoru prochází filtrem v nosním adaptéru - nástavci, což způsobuje, že elektromagnetické vlny jsou polarizované a také se vytváří rotace elektromagnetických vln v nosním adaptéru na formování takzvané kruhové / eliptické polarizace elektromagnetických vln. Takové vlny mohou reagovat s molekulami, přičemž interakce nezávisí od polohy nebo orientace antény, tedy orientace fotoakceptórnej molekuly, protože každý přijímač nebo každá molekula přijímající foton (známá také jako foto Porfyrin) funguje jako malá anténa. To je hlavní výhody kruhové polarizace.

Kromě toho tělo ji vnímá mnohem komfortnější než obyčejné světlo nebo světlo s jinými druhy polarizace.

Série mnoha testů prokázala pozitivní vliv aplikací kruhově / elipticky polarizovaného světla na biopole uživatelů a také na modulaci mozkových vln.

Série testů na vlastnosti krve na biologickém mikroskopu prokázaly velmi dobrý účinek na krev a její vlastnosti tedy viskozitu, reologii a tedy cirkulaci nebo mikrocirkulaci krve.

LED diody v přístroji

Používání LED diod mělo zajistit bezpečnost zařízení ve srovnání s laserem, bez vedlejších účinků nebo kontraindikací pro aplikaci intranasálního LED světla / EM vln.

Používáme speciální velmi úzkopásmové diody, které mají šířku spektra nesmírně úzkou kolem hlavní vlnové délky. Takové vlny můžeme označit jako super kvázimonochromatické.

Konečné účinky zařízení jsou v dobrém pocitu uživatele a podpoře jejich wellness úsilí.

Účel použití

Tento přístroj je určeno na podporu celkového zdravotního stavu pomocí fyzikální aplikace světla generovaného LED a LED elektromagnetických vln přes nosní dutinu na modulaci mozkových vln a na podporu záměrného úsilí o zlepšení zdraví (Wellness úsilí se záměrem dosažení Wellbeing tedy pohody, komfortu a zdraví fyzického či mentálního ).

Stimulace mozku

Klíčová slova: stimulace mozku nebo nervů, fotobiomodulácia mozku nebo nervů, strhávání mozkových vln, synchronizace mozku, modulace mozkových vln, fotobiomodulácia, fotostimulační, LLLT, ozařování světlem