BIOquant a COVID-19

Téměř všichni víme, že Covid-19 někteří zvládají snadněji, jiní těžší a někteří na něj i umírají. Je to spojeno se stavem imunitního systému člověka, jeho rozvinutých nebo rozvíjejících se diagnóz, které ovlivňují jeho orgány, stav krve a tedy připravenost zvládnout onemocnění jakým je Covid-19. Lidé v dobré fyzické a psychické formě zvládají Covid většinou hravě, někteří ani nevědí, že ho mají.

Covid-19 a jeho následky

Nikdo však neumírá jen na Covid, ale děje se to hlavně na jeho následky. Způsobuje zhoršení okysličení krve a SpO2 u nemocných s Covid klesá. Tedy zhoršuje se okysličení orgánů a tkání člověka. Rozvíjí se acidóza tkání (nárůst CO2 a jiných metabolitů v tkáních), oxidační stres, ischemie a kolotoč nepříznivých změn dostává tělo mimo možnosti regulací homeostázy, tedy nelze nastavit dobré poměry v těle jak se tomu automaticky děje u zdravého člověka. Někdy je spouštěčem kolotoče zhoršení stavu pneumonie ve spojení s virem. Výsledkem je po určité době trvání takového stavu nárůst tlaku krve, nárůst tepu, zhušťování krve tedy narůstá její viskozita a zhoršuje se reologie, až nakonec se vytvářejí v cévách plaky, tvoří se mikro-tromby a tromby a po jejich uvolnění člověk umírá na zástavu průtoku krve v určité části těla. Například nemocný člověk s Covid umírá na infarkt a ne na COVID.

Kontrola kyslíku oxymetrem

Jednoduchým řešením hodnocení stavu je měření obsahu kyslíku v krvi oxymetrem. Všechny hodnoty pod 95% potřebují být řízeny tak, aby se co nejdříve dostaly nad tuto hranici. Aby poškození těla nebyly závažnější.

Pokud máte teplotu, ta je dobrá, protože ve stavu onemocnění vysoká teplota zlepšuje vlastnosti krve, tedy viskozitu a reologii krve. Ale příliš vysokou teplotu je třeba i srážet dobře dostupnými a známými prostředky.

Abyste omezili riziko tvorby trombů vhodným doplňkem je Aspirin nebo acylpyrin resp. Anopyrin. Vždy jde o kyselinu acetylsalicylovou, která dělá disagregáciu trombocytů a redukuje se riziko tvorby trombů. Nezlepšuje však okysličení krve, ale redukuje riziko. Alternativou jsou léky jako Fraxiparin a jiné.

Také je potřeba starat se o svou imunitu, aby fungovala co nejlépe. Vitamíny a minerály jako Zn, Se, C, D nebo D3, B6, možná produkt Isoprinosine jako imunity booster (antivirotikum na předpis) ..... jsou to vhodné doplňky výživy a léky.

Osobně bych sáhl i po antivirových, pokud je nemáte dostupné tak aspoň doplněk výživy například Atremisinín (Artemisin) kolem kterého probíhá rozsáhlý výzkum a je schváleným lékem na virus malárie FDA v USA a jeho potenciál na virus Covidu se zkoumá.

Co dělat, abyste zvýšili kyslík v těle?

Jsou dvě možnosti.

1. Jedna z možností je oxygenátorem, obohacují ním kyslík, který dýcháte do plic. Ale to je jen jedna strana plic, jedna strana mince. Fungovalo by to efektivní, pokud by krev byla perfektní, ale to není. Právě naopak.

2. Druhou stranou je krev, která kyslík odebírá a roznáší po těle. Proto její vlastnosti jako viskozita, reologie krve a vlastnosti červených krvinek, aby dobře vázaly kyslík jsou velmi důležité. Určitě bych sáhl po produktu BIOquant NS, je to laser, který ovlivňuje druhou stranu mince a to absorpční a transportní schopnost krve, protože zlepšení viskozity a reologie krve, které navozuje zlepšení cirkulace a mikrocirkulace a odezvu uvidíte bezprostředně přímo na hodnotách SpO2 měřených oxymetrem. Od aplikace ke aplikaci se bude zlepšovat kyslík, klesat puls a tlak krve, budou se zlepšovat podmínky v těle a jen v takových podmínkách může imunita fungovat naplno a perfektně. Postupně klesne oxidační stres, vytratí se nedokysličení orgánů a tkání, zredukuje se riziko tvorby trombů.

Jelikož nemocní s Covid nemají čas hrát si s adaptací, která je předepsána v Návodu k použití k přístroji BIOquant NS, postup musí být tak rychlý, aby se kyslík měřený oxymetrem co nejdříve dostal na požadované a potřebné hodnoty nad 95, ale lépe nad 98% .

Jelikož jsem autor Návodu k použití, musím uvést, že Návod byl napsán tak, aby běžní uživatelé nepocítili žádné vedlejší účinky když začínají s přístrojem.

Proto je postup adaptace v Návodu k použití v trvání 42 dnů. Ale během takové doby by nemocný člověk s Covid, který potřebuje okamžité efekty, tak během této doby může i zemřít.

To proto neplatí u nemocných s Covid, neboť vedlejší účinky tohoto viru jsou tak závažné, že rychlý nástup používání přístroje BIOquant a jeho vedlejší účinky během rychlého nástupu nic neznamenají, ve srovnání s následky COVID. Může se objevit jen mírný diskomfort, který se dá hravě překonat.

Protokoly jak používat BIOquant přístroj při onemocnění COVID se mohou lišit. Před každou aplikací a během aplikace se sleduje SpO2 tedy okysličení krve. Aplikace může běžet tolikrát a opakovat se, dokud se kyslík nezastabilizuje a BIOquant ho už neumí v dané aplikaci více zvýšit. Pokud kyslík dosáhne svého vrcholu a už nestoupá, ale mírně klesá, možná aplikaci přerušiť. Další zlepšení je dosaženo v další aplikaci.

První možnost

Jedno z možných použití je například 3 aplikace denně:

P s číslem, např P4 znamená program, jehož Paramtery jsou v přístroji přesně přednastavené.

Pokud vlastníte předchozí model BIOquantu např, model BIOquant nebo model BIOquant N nebo BIOquant PROFI nebo přístroj Kingray PROFI, používejte pouze spojité světlo 0Hz ráno a na oběd, večer můžete používat světlo s frekvencí tedy přerušované světlo.

Druhá možnost

Ale pokud byste chtěli používat pouze spojité světlo s 0Hz návrh postupu je zde:

Po dosažení SpO2 nad 95% se může počet
aplikací redukovat na 2 aplikace P1 s 0hz denně. Ale pokud by SpO2 začalo opět klesat je třeba vrátit se ke třem aplikacím dokud se to stabilizuje. SpO2 je veličina, kterou víte řídit přístrojem BIOquant.

Je třeba uvést, že BIOquant funguje jinak než kyselina actylsalicylová nebo léky na ředění krve a jeho účinek na hladinu kyslíku v krvi je převážně velmi rychlý. Pružné a deformovatelné červené krvinky bez povrchových vrstev na jejich membránách efektivně vážou kyslík a plní svou funkci. Jen u nejzávažnějších stavů zlepšování SpO2 bude každou aplikací velmi malé a bude potřebný vyšší počet aplikací než u osob s lepším zdravotním stavem. Také doba léčby bude trvat déle u těchto osob.

Konečným důsledkem nárůstu kyslíku, zlepšení viskozity a reologie krve bude možné očekávat zkrácení doby léčby a zmírnění následků onemocnění COVID 19 na orgány člověka a zlepšení kvality života po překonání onemocnění.

Přístroj BIOquantu NS COVID neléčí, pomáhá jen zmírňovat jeho následky a přispívá ke zlepšení celkového zdravotního stavu člověka. Takže člověk se z onemocnění vlastně léčí sám, svou imunitou a BIOquant jen pomáhá vytvářet k tomu podmínky, aby tyto procesy mohly běžet optimálně a ne v devastačních podmínkách, které by poškozovaly orgány člověka a vedly nedejbože k smrti nebo závažným následkem vyvíjejícím se v takových podmínkách .

Zveřejněno 7.1.2021, Autor: Ing.František kokos