Případová studie: BIOquant NS, COVID-19

Použití přístroje BIOquant kruhově-polarizované modré světlo a BIOquant NS kruhově-polarizované červené světlo.

Pacient ve věku 77 let, muž, BMI nad 30%, obvod pasu větší než 100cm, arthritis Urica (DNA), očkován proti chřipce. Nezdravý životní styl. Kuřák - 15 cigaret denně, mírná hypertenze, užívá následující léky: Dopegyt, Fytofontana Viro stop ústní sprej, Fytofontana Viro stop tabletky, Vitamin C, Multivitamin.

Popis průběhu

První den

Symptomy: bolesti hlavy, bolesti krku, bolesti zubů, bolesti svalů, pokašlávání, dušnost, svalové křeče v nohou a rukou, špatná spánková činnost, časté buzení, halucinace, nechutenství, necítí pachy, vysoké horečky 38,4 ° C - 39,9 ° C (Teplota měřená ráno ráno o 9,00 hodině a večer o 21,00 hodině.).

  • Vitamín C, multivitamin, studené zábaly, Dopegyt
  • Krevní tlak měřený vždy ráno o 9,00 hodině a večer o 21,00 hodině.
  • SpO2 měřený vždy ráno o 9,00 hodině a večer o 21,00 hodině.

Krevní tlak ráno: 161/98/92

Krevní tlak večer: 158/91/89

SpO2 ráno: 84

SpO2 večer: 85

Druhý den

Symptomy: pokašlávání, dušnost, vysoké horečky 38,5 ° C - 40,5 ° C, halucinace, bolesti hlavy, bolesti svalů, bolesti zubů, bolesti končetin, svalové křeče, nechutenství, necítí pachy

Krevní tlak ráno: 164/96/90

Krevní tlak večer: 160/94/92

SpO2 ráno: 86

SpO2 večer: 85

Třetí den

Symptomy: pokašlávání, těžké stavy dušnosti, vysoké horečky 38,7 ° C - 40,0 ° C, bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti svalů, bolesti končetin, svalové křeče, úzkost, bolesti v uších oboustranně, necítí pachy, nechutenství k jídlu

  • Studené zábaly, Dopegyt, Fytofontana Viro stop ústní sprej, Fytofontana Viro stop tablety, Vitamin C, Multivitamin (po celou další dobu léčby).

Pacient začal používat přístroj BIOquant NS a BIOquant blue light následovně:

  • stimulace polarizovaným červeným světlem v levé nosní dírce (BIOquant NS)
  • stimulace blue light světlem (modrým světlem) v pravé nosní dírce (BIOquant blue light)
  • nastavení: frekvence 10Hz a výkon 5mW
  • 12 minut 3x denně o 9,00 hodině (ráno), o 14,00 hodině (odpoledne) a o 19,00 hodině (večer)

Identicky aplikováno v následujících dnech

Vysoký tlak a SpO2 ráno před stimulací: 160/94/87 a 85

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulaci: 149/85/83

Vysoký tlak a SpO2 odpoledne před stimulací: 159/93/88 a 84

Vysoký tlak a SpO2 odpoledne po stimulaci: 147/88/85 a 89 a 88

Vysoký tlak a SpO2 večer před stimulací: 159/90/88 a 85

Vysoký tlak a SpO2 večer po stimulaci: 148/87/84 a 88

Čtvrtý den

Symptomy: pokašlávání, těžké stavy dušnosti, vysoké horečky 38,6 ° C - 40,3 ° C. bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti svalů, bolesti končetin, svalové křeče, úzkost, pokašlávání, nauzea


Vysoký tlak a SpO2 ráno před stimulací: 159/94/88 a 86

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulaci: 147/86/81 a 89

Vysoký tlak a SpO2 odpoledne před stimulací: 157/93/84 a 85

Vysoký tlak a SpO2 odpoledne po stimulaci: 149/83/80 a 90

Vysoký tlak a SpO2 večer před stimulací: 158/90/83 a 84

Vysoký tlak a SpO2 večer po stimulaci: 146/87/82 a 90

Pátý den

Symptomy: pokašlávání, zlepšení dušnosti, vysoké horečky 37,8 ° C - 39,8 ° C, bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti svalů, bolesti končetin, subjektivně slabší bolest hlavy a uší

Vysoký tlak a SpO2 ráno před stimulací: 156/92/84 a 86

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulaci: 145/84/80 a 90

Vysoký tlak a SpO2 odpoledne před stimulací: 154/91/84 a 87

Vysoký tlak a SpO2 odpoledne po stimulaci: 146/83/81 a 91

Vysoký tlak a SpO2 večer před stimulací: 155/90/83 a 88

Vysoký tlak a SpO2 večer po stimulaci: 145/84/79 a 91

Šestý den

Symptomy: pokašlávání, dušnost - subjektivní zlepšení, nižší horečky 37,7 ° C - 39,0 ° C, bolesti hlavy, zubů, svalů, končetin

Vysoký tlak a SpO2 ráno před stimulací: 153/91/82 a 87

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulaci: 144/82/79 a 91

Vysoký tlak a SpO2 odpoledne před stimulací: 154/90/81 a 87

Vysoký tlak a SpO2 odpoledne po stimulaci: 143/82/78 a 92

Vysoký tlak a SpO2 večer před stimulací: 152/90/83 a 89

Vysoký tlak a SpO2 večer po stimulaci: 142/81/80 a 93

Sedmý den

Symptomy: lehké pokašlávání, dušnost ustupuje, nižší horečky 37,2 ° C - 38,2 ° C, ústup bolesti hlavy, ústup bolesti zubů, ústup bolesti svalů, ústup bolesti končetin, zlepšení chuti k jídlu, nižší úzkost

Vysoký tlak a SpO2 ráno před stimulací: 150/90/79 a 88

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulaci: 142/82/78 a 92

Vysoký tlak a SpO2 odpoledne před stimulací: 151/88/81 a 89

Vysoký tlak a SpO2 odpoledne po stimulaci: 143/81/79 a 93

Vysoký tlak a SpO2 večer před stimulací: 150/87/82 a 90

Vysoký tlak a SpO2 večer po stimulaci: 141/80/78 a 94

Pacient se cítí lépe. Saturace kyslíkem pomalu stoupá, klesá systolický a diastolický krevní tlak, klesá tepová

frekvence. Klesla horečka a tělesná teplota je v normě. Stabilizovaný stav. Pacient již cítí pachy a rozeznává chutě jídla.

Přehled vývoje tělesné teploty u tohoto pacienta

Tělesná teplota:

Den - min.- Max.- Avg.

1. den - 38.4 ° C - 39.9 ° C - 39.15 ° C

2. den - 38.5 ° C - 40.5 ° C - 39.5 ° C

3. den- 38.7 ° C- 40 ° C- 39.35 ° C

4. den -38.6 ° C- 40.3 ° C - 39.45 ° C

5. den - 37.8 ° C - 39.8 ° C - 38.8 ° C

6. den - 37.7 ° C - 39 ° C - 38,35 ° C

7. den - 37.2 ° C - 38.2 ° C - 37,7 ° C

Přehled vývoje krevního tlaku a tepové frekvence u tohoto pacienta

Systolický tlak / Diastolický tlak / Tepová frekvence

Den - Před aplikací ráno - Po aplikaci večer - SpO2 ráno / večer

1. den - 161/98/92 - 158/91/89 - 84/85

2. den - 164/96/90 - 149/85/83 - 86/85

3. den - 160/94/87 - 140/80/78 - 85/89

3. den - 159/93/88 - 147/88/85 - 84/88

3. den - 159/90/88 - 148/87/84 - 85/88

4. den - 159/94/88 - 147/86/81 - 86/89

4. den - 157/93/84 - 149/83/80 -85/90

4. den - 158/90/83 - 146/87/82 - 84/90

5. den - 156/9284 - 145/84/80 - 86/90

5. den - 154/91/84 - 146/83/81 - 87/91

5. den - 155/90/83 - 145/84/79 - 88/91

6. den - 153/91/82 - 144/82/79 - 87/91

6. den - 154/90/81 - 143/82/78 - 87/92

6. den - 152/90/83 - 142/81/80 - 89/93

7. den - 150/90/79 - 142/82/78 - 88/92

7. den - 151/88/81 - 143/81/79 - 89/93

7. den - 150/87/82 - 141/80/78 - 90/94

Případová studie ve spolupráci Yalong Trade s.r.o. a Institut EEG Biofeedback v Praze.