Co je BIOquant NS?

Jedná se o laserový terapeutický přístroj s polovodičovými diodami generující laserové světlo červené barvy s vlnovou délkou 650 nm.

Jak se BIOquant používá?

Používá se na intranazální laserovou terapii světlem.

Nač je BIOquant určen?

Přístroj je určen pro zlepšení reologických vlastností krve.

Jaké efekty (účinky) můžete pozorovat?

Pozoruje se několik primárních účinků, jako je zlepšení reologie krve, tj. viskozita krve, deformovatelnost a elasticita červených krvinek. Sekundární se rozvíjejí zlepšení zdravotního stavu v oblastech, v nichž se zlepšily podmínky prokrvení, což se projeví na celkovém zlepšení zdravotního stavu.

Jaký je hlavní efekt, který docílíte?

Přístroj přináší všeobecné zlepšení zdravotního stavu.

Jaké má přístroj indikace?

Takové jak jsme uvedli - zlepšení fyzikálních vlastností krve a červených krvinek. Ale kupují si ho lidé s různými diagnózami a používají tento přístroj, protože výhody dobré reologie krve jsou pro všechny lidi zřejmé a jsou důležité pro zlepšení zdraví. Zdraví lidé to používají jako preventivní nástroj a nemocní lidé jako podporu celkového zdravotního stavu zlepšováním reologie krve a její viskozity vedle léčbě indikované lékaři.

Co se považuje za hlavní příčinu mnoha onemocnění?

Mnoho chorob se ve vědecké literatuře považuje za důsledek zhoršené reologie a viskozity krve. Ale na druhé straně, mnoho faktorů, například infekce, viry, bakterie nebo stres mohou také způsobit zhoršení reologie krve. Nejhorší je, když se více faktorů spojí dohromady už s nějakou rozvinutou nemocí, stav se může zhoršovat závažnější.

Jak souvisí reologie krve s cukrovkou?

Cukrovka je to metabolické onemocnění, které způsobuje zhoršenou reologii krve. Všichni vědí, že způsobuje diabetické komplikace ovlivňující oči, nervy, ledviny nebo dolní končetiny, které trpí špatnou mikrocirkulací. Tyto stavy se nazývají diabetická retinopatie, neuropatie, nefropatie a angiopatie. Zvyšuje se také riziko tvorby trombů, embolických problémů, ucpání cév, infarktu mozku nebo srdce, trombózy atd. To znamená, že základní onemocnění způsobuje ve spojení se zhoršením reologie a viskozity krve další komplikace. V takových případech zlepšení viskozity a reologie může pomoci působit proti vzniku diabetických komplikací.

Proč je krev důležitá?

Krev je lze považovat za jeden z nejdůležitějších orgánů v těle člověka. Krev přináší výživu všem buňkám a odebírá vše, co se z metabolismu buněk musí odstranit. Krev je ve spojení s každou buňkou těla. Buňky uvolňují a vytlačují metabolické produkty a krev jejich absorbuje a přivádí do jater, ledvin, plic nebo pokožky, aby se odstranily metabolity ( "odpad") z těla. Zvýšená koncentrace metabolitů nastává při stavech nedokrvení přičemž vzniká ischemie (nedokysličení tedy nedostatek kyslíku) proto se rozvíjí acidóza (překyselení tedy nadbytek oxidu uhličitého, který tvoří kyselinu uhličitou) a s ním jde ruku v ruce oxidační stres, což dohromady vede k poškozování nebo odumírání buněk.

Může zhoršená krevní reologie narušovat duševní zdraví?

Ano, může. Jedna třetina krve protéká mozkem. Nervové buňky mají nejsilnější metabolismus ze všech buněk v těle. Produkují mnoho metabolitů a vela oxidu uhličitého, který je kyselý při zhoršeném prokrvení v malém objemu mozku. Pokud se zhorší podmínky (říká se, že krev je hustá) a je zde mnoho metabolitů, krev je nedokáže odstranit, tehdy se část z nich musí ukládat v oblastech v okolí buněk nebo v samotných buňkách. Všichni víme, že mnohé neurologické onemocnění se spojují se skládkami odpadů v určitých částech mozku tzv. beta amyloid proteinů.
Pouze krev s dobrou viskozitou a reológiou dokáže absorbovat veškerý "odpad" a přesouvat ho dál. Cítíme se tak, dobře nebo špatně, jak se mají naše neurony. A ty se mají odpovídaje podmínkám, jaké jim vytváříme. Pokud je atakují kyseliny a volné radikály a nemají dostatek kyslíku a odpady se odkládání, tak trpí a mohou se poškozovat.

Jak krevní viskozita a množství červených krvinek spolu souvisí?

Jsou to spojené nádoby. Čím více červených krvinek se v krvi nachází, tím výrazněji stoupá je viskozita krve (stoupá tzv. HTC - hematocrit a křivky jsou dostupné v literatuře). Ale vyšší počet červených krvinek tělo vyrobilo proto, protože v podmínkách hustší krvi už krev nestačila splňovat své funkce. Je to začarovaný kruh, že ze špatného je ještě horší. Naopak zlepšení viskozity a reologie krve navozené například přístrojem BIOquant postupně umožňuje, že tělo počet červených krvinek pomalu snižuje až se stav opět normalizuje. A to je žádoucí.

Které faktory ovlivňují krevní reologii?

Pohlaví, nadmořská výška, alkohol, kouření, obezita, genetické choroby, predispozice, životní styl, behaviorální reakce, emoce, způsob myšlení, hydratace, strava, zaměstnání, cvičení, viry, bakterie, toxiny, infekce, záněty, stres, popáleniny, nachlazení , zranění, intenzita a pravidelnost cvičení, pohlaví atd. Ni

dejte si ovlivňují krev krátkodobě, jiné dlouhodobě. Udržování dobré viskozity krve a reologie je však důležitou podmínkou pro zotavení se z jakékoliv nemoci a udržování dobrých podmínek zdraví.

Jak souvisí přístroj a sportování?

Například mnozí si myslí, že sport je zdravý. Ano je, ale jen za toho předpokladu, že do námahy jde tělo postupně a nejprve rozpumpuje srdce a plíce, a zahřejeme svaly. Pokud jdeme do aktivity náhle, srdce reaguje sice rychle, ale metabolity zaplaví mozek, pokud podáváme náhlý výkon bez přípravy. Ten totiž zhoršuje viskozitu a reologii krve. Je to silný stres pro organismus a nejsilnější působí v mozku. A protože sportovci sportují pravidelně, pokud to nedělají správně, snadno si rozvinou právě neurologické onemocnění. Ale pravidelné kardio cvičení prováděno rozumně je zdravé a tělo si zvyká na námahu a stává se tak odolnějším, pružnějším a naučí se lépe a rychleji reagovat na změny, zátěž a to pomáhá tělu, ale hlavně mozku. Aplikace přístroje BIOquant před výkonem napomáhá přes dobrou viskozitu a reologii nárůstu síly a vytrvalosti a po výkonu zase dobrá viskozita a reologie napomáhá regeneraci a odbourávání kyseliny mléčné.

Jak udržovat krevní reologii v dobrém stavu?

BIOquant přístroj vám pomůže zlepšit a udržet dobrou viskozitu krve a reologii. Udržujte zdravý životní styl a vynakládejte náležité wellness úsilí, abyste své tělo usměrňovaly všemi prostředky směrem ke zdraví a pohodě.

Jak souvisí viskozita, reologie a tep?

Čím déle máte zhoršenou reologii a viskozitu krve, tím větší vliv je na cévní systém, krevní tlak, srdeční sval, stěny cév a srdeční frekvenci, tedy tep nebo puls. Čím déle to trvá, tím obtížnější je přivést tělo zpět k hodnotám, jaké dosahovalo v mládí. Měli bychom přijmout skutečnost, že už nejsme takoví jako pro 10ti lety. Měli bychom udělat něco pro to, abychom co nejvíce potlačily klidový srdeční rytmus na nižší hodnoty. Čím nižší je klidový srdeční rytmus, tím menší je riziko různých příhod, takže se může prodloužit očekávaná délka života. Přístroj BIOquant je vhodným prostředkem pro všechny lidi se zvýšenou tepovou frekvencí. Pomocí tohoto přístroje můžete rychleji dosáhnout svých cílů v oblasti zdraví.


Se zlepšením viskozity reologie se zlepšuje tekutost krve, redukuje se tlak krve a klesá tepová frekvence, protože klesá i námaha srdce i cév. Někdy však samotný přístroj nestačí, pokud užíváte léky třeba v tom pokračovat, dokud se stav zásadně nezlepší, ale třeba přidat i další opatření do života, které vidíte na plakátech v čekárnách každé kardiologie.

Jak často mám používat BIOquant NS po adaptační fázi?

Adaptační fáze je doba, aby si systémy těla mohli postupně zvyknout, že opět budete mít krev jako za mlada. A je i proto, abychom se na začátku vyhnuli silnému "detoxu", aby se tělo přizpůsobilo změnám viskozity krve a reológii pomalu, abychom se vyhnuli možným vedlejším účinkům. Po adaptaci se doporučuje používat přístroj dvakrát denně, dokud nedosáhnete to, po čem toužíte, stav blízký hodnotám, které byly dány jako cíl. Pokud se výsledky a zdravotní stav již nezlepšují, můžete pokračovat v užívání jednou nebo dvakrát denně podle svých potřeb a pocitů. Pokud přístroj přestanete používat, výsledky a pocity se mohou vrátit do původního stavu jak byly před používáním přístroje. Vylepšení při pravidelném používání přístroje a ztráta vylepšení, kdy bylo používání na určité období zastaveno, je vlastně potvrzením, které vám sdělí, že přístroj funguje, a připomene své užitečné účinky. Pouze zdraví lidé nemohou cítit vliv, neboť u nich změna viskozity krve je minimální. Neznamená to však, že přístroj nic nedělá, protože jim pomáhá udržovat pohodu. Dobrá krev podporuje například výkon, vytrvalost nebo i kognitivní schopnosti, nebo regeneraci po námaze, či po fyzické nebo mentální a psychické.

Jaký má souvislost krevní reologie a viskozita s koagulací krve?

Hustá krev - krev se zhoršenou reológiou a vysokou viskozitou se poměrně těžko "hýbe a přesouvá". Je to jako odpor proti průtoku, a pokud je odpor krve proti proudění vysoký, povede to k podráždění buněk endotelu (vnitřní výstelka cév) a může to vést ke zvýšení faktorů srážení krve. Pokud se viskozita sníží, dráždění endotelu poklesne, může nastat úleva. Trombocyty ve stavu dráždění endotelu při husté krve se vytlačují ke stěnám cév a při zánětu endotelu se může vytvářet trombus. Obvykle postiženy jsou následně plíce, srdce, mozek nebo žíly v nohách, kde trombus může blokovat průtok krve s vážnými následky. Tam, kde není průtok krve, buňky nebo tkáně odumírají. Nejrychleji se to děje v mozku kvůli obrovskému metabolismu nervových buněk. Takže zvýšená viskozita a reologie způsobuje i nárůst koagulace krve. Jsou to spojené nádoby.

Proč má BIOquant NS nižší a omezený výkon?

Výkon je omezen, aby byl bezpečný, pokud jde o oči, a také co se týče vlivu na krev. Přístroje s vyšším výkonem by během adaptace přineslo uživateli více ved

ľajších účinků a příliš vysoký výkon (několikanásobek výkonu BIOquant přístroje) testován v klinických studiích přináší až nežádoucí efekty. Je zakázáno zkoušet jakékoliv červené světlo s vysokým výkonem nebo vyšší hustotou výkonu, které se dává do nosu, například laserová ukazovátka (energie se koncentruje na jednom místě s vysokou hustotou výkonu). Účinek může být škodlivý nebo zničující na buňky v závislosti na přístroje, které budete používat ať už na tkáně sliznice nebo krevní buňky, pokud výkon a energie (mW / cm2 a J / cm2) překročí určité hranice. BIOquant poskytuje dobře rozptýlené světlo s vysokou divergencí, aby se ozářilo co nejvíce buněk s nízkým výkonem.

Co znamená prestimulovanie?

Z hlediska teorie, ale potvrzeno praxí, existuje Arnd Schulzův zákon, který hovoří o tom, že nízké dávky nedělají nic, střední něco, optimálně stimulují nejlepší a příliš vysoké způsobují útlum a depresi až negativní efekty. Optimum je tedy jen při určité dávce, zda energii obvykle v J / cm2.
Přístroj je určeny pro každodenní použití. Mnoho starších lidí s mnoha diagnózami přístroj potřebuje pro delší a lepší život, což je spojeno s krevní reológiou a viskozitou krve, což dosahují pravidelnými aplikacemi. V současnosti ho mnoho našich zákazníků používá již více než 10 let. Někteří naši zákazníci používají přístroj každý den, jiní pouze tehdy, když se cítí hůř. Doporučujeme jej používat dle Návodu k použití, abyste se vyhnuli nadměrné stimulaci. Tehdy prestimulovanie nemůže nastat. Nadměrnou stimulaci lze cítit tak, že se necítíte pohodlně. Při optimálně nastavených aplikacích podle návodu k použití se postupně budete cítíte komfortně.

Jsou krevní vlastnosti jako tekutost, viskozita, reologie důležité pro pocit pohody?

Ano, zmínili jsme to. Krev vytváří podmínky. Život je kontrola biochemických reakcí. A pro chemické reakce jsou podmínky tak důležité, jak si ani nedokážete představit. Základní podmínky chemických reakcí vytvářejí krev a její viskozita, reologie, pH, ORP. Krev usiluje udržet všechny parametry podle potřeby, ale změněné stavy způsobené výše uvedenými různými faktory ovlivňují viskozitu a reologii krve, takže ovlivňují základní podmínky a nakonec biochemické reakce. Každá buňka v těle musí reagovat na změny v krvi a každá buňka je ve spojení s krví. Jaké podmínky vytváříme našim buňkám a hlavně neuronem, tak se i cítíme. Takže odpověď zní ano, viskozita a reologie krve jsou důležité a ovlivňují to, jak se cítíme.

Může BIOquantu NS pomoci zlepšit mentální a fyzický výkon?

Ano, obojí. Z fyzické stránky těla se zvyšuje síla a vytrvalost, pokud je krev dokonalá. Z mentální stránky, když je reologie krve v dobrém stavu, jsou mozkové buňky šťastné, protože dostanou vše, co potřebují. Mohou pracovat naplno. Oba typy buněk, i neurové i svalové však kromě kyslíku potřebují i ​​množství paliva např. glukózy, aby bylo z čeho výkon podávat. Vše se doručuje krví a tak je nejlépe pokud je ve stavu dobré tekutosti a nachází se v ní vše potřebné k podávání výkonu.

Mohou všichni uživatelé cítit změny?

Zdraví lidé nepociťují změny, ale to neznamená, že jim přístroj nepomáhá. Nemocní lidé změny pocítí mírné, silenejšie nebo silně v závislosti na tom v jakém výchozím stavu je jejich viskozita a reologie krve. Zlepšení mikrocirkulace je velmi snadné cítit. Nežádoucí účinky, které někteří pociťují jsou důsledkem změny, protože jsme začali zlepšovat krev, ale všechny systémy těla se musí přizpůsobit zlepšenému stavu, což vyžaduje více času, než nastává změna fyzikálních vlastností krve aplikací přístroje, neboť tato změna je velmi rychlá a nastupuje již od čtyř do šesti minut. Ale změny v organismu postupují v malých krůčcích pomalu od aplikace ke aplikaci a jejich rozvoj trvá týdny až měsíce.

Jak důležité jsou vlastnosti červených krvinek?

Agregace RBC se považuje za důležitou při nízkých smykových rychlostech a deformovatelnost při vysokých smykových rychlostech a jejich zhoršené hodnoty jsou vždy spojeny se zvýšenou viskozitou a reológiou. Zvýšená viskozita zvyšuje práci srdce, srdeční frekvenci, odpor průtoku krve. Tělo používá kompenzační mechanismy, jako je vazodilatace při husté krve, tedy cévy se uvolňují a zvětšují svůj průměr, což je velmi silný regulační mechanismus, má však své hranice. Také zvyšuje tepovou frekvenci, aby překonalo odpor proti proudění, což zvyšuje námahu srdce. I to má své hranice a když už se srdce vyčerpá a nedokáže, jeho tepová frekvence začíná klesat. A to už je případ pro kardiostimulátor. Pokud je nárůst viskozity příliš velký a některé cévy už nemohou reagovat, vzniká ischemický stav, protože tkáň již není dostatečně prokrvené. Vyskytuje se lokální ischemie a při Covid-19 vzniká dokonce celotělová ischemie. Regulační systémy prokrvení už jsou za hranicí svých možností, pokud je SPO2 velmi nízké. BIOquant snižuje agregaci červených krvinek a zlepšují se vlastnosti jejich membrán, což se projevuje zlepšením pružnosti a deformovat

eľnosti červených krvinek. Tyto vlastnosti jsou důležité pro usnadnění proudění krvinek v cévách a aplikace BIOquantu tomu napomáhá.

Což má vliv na agregabilitu a deformovatelnost červených krvinek?

Klíčovou roli hrají vlastnosti membrány červených krvinek a vrstvy na povrchu membrán.


Existují lepivé látky, které mohou způsobit, že povrch membrán bude působit jako lepivý. Takovými látkami jsou LDL, VLDL, TG, (tj špatný cholesterol a tuky), některé plazmatické lipoproteiny, reaktivní proteiny nebo faktory srážení krve přítomné v plazmě.


Přítomnost těchto povrchových vrstev může mít vliv na to, jak se lepí červené krvinky do řetízků, a tím se mění viskozita se smykovou rychlostí. Může to způsobit zvýšené spojování se červených krvinek a zvýšit jejich tuhost. Krev s vyšší agregací a nižší deformovatelností červených krvinek má vyšší viskozitu krve a naopak.
Laserové světlo navozuje podmínky, že membrány červených krvinek jsou nelepivé, pružné a elastické.

Co může ovlivnit krevní reologii a viskozitu?

Oba mohou ovlivňovat periferní odpor, práci srdce, srdeční tep, prokrvení tkání, mikrocirkulaci krve, hladinu O2, CO2, acidózu tkání, výživu buněk, okysličení tkání, odstraňování metabolitů atd. Krev vytváří podmínky a podmínky jsou všechno. Například u nemocných s Covid-19, každá aplikace jakož i celá řada aplikací zlepšuje hodnoty SPO2, tedy okysličení tkání, snižuje se tep, jakož i systolický i diastolický krevní tlak.

Jak souvisí tep s délkou života?

Existuje velká studie, která spojuje srdeční frekvenci tedy tep a dlouhověkost vs. riziko komplikací v souvislosti se srdeční frekvencí.
Pokud máte tep 100, riziko výskytu příhody je více než 3x vyšší oproti stavu, pokud byste měli tep 50. Tep 50 dosahují nejen sportovci, ale i dlouholetí uživatelé BIOquantu, kteří žiju zdravě a byť nesportují, jejich klidový tep může dosahovat nízké hodnoty .

Jsou bílé krvinky aktivovány během aplikace?

Ano jsou. Mitochondriální dýchací řetězce bílých krvinek absorbují červené fotony a produkce ATP a dostupnost ATP mohou růst, mohou mít dostatek energie, jak je to potřebné pro jejich činnost. Tedy se vlastně energizují, kdy absorbují fotony ze světla z přístroje. Ale účinek na imunitu je podle literatury normalizační, což znamená že oslabená imunita se pomalu zlepšuje a autoimunita se může pomaličku brzdit v přehnané aktivitě (např. Alergické reakce, astma ...)

Je BIOquantu NS certifikované zařízení?

Ano, má platné medicínské CE podle. MDD 93/42 EHS.

Jaké testy má přístroj?

Ano, testy bezpečnosti, EMC, biokompatibility.

Co to znamená testy bezpečnosti?

Bezpečnost laserového světla a elektrická bezpečnost.

Do které rizikové třídy patří laserové světlo BIOquant NS?

Třída 2, s varováním: "Vyvarujte se přímému vystavení očí.

Class IIa

Jaké účinky jsou pozorovány po laserovém ozařování krve?

Literatura ukazuje velmi mnoho účinků. My se omezujeme na ty nejzákladnější a to viskozita a reologie krve, které umožňují normalizačními mechanismy rozvoj dalších efektů. Co se rozvíjí normalizačně, to je individuální.

Jak můžete potvrdit zlepšení krevní reologie a viskozity?

V oblasti hemoreológie existují odborníci a specialisté a je to lékařská věda.

Specializovaný journal je: Haemorheology and microcirculation. Je to lékařská specializace.

Úloha a důležitost roste s poznatky lidí a mnoho článků uznává skutečný význam dobré krve.

Testovali jsme naše přístroje a světla na analýze živé krve na mikroskopu Olympus CX31 různými osobami, abychom potvrdili účinky na reologii a viskozitu krve. Existují zřetelně pozorováno zlepšení obou fyzikálních parametrů.

https://www.youtube.com/channel/UCXalcuki2s4eNnMLdv8C6jQ?view_as=subscriber

Co znamená biokompatibilita a fotobiokompatibilita?

Testy potvrzující, že tkáň v kontaktu s částmi přístroje, jako je pokožka a tkáň, nemá negativní interakci z hlediska použitých materiálů. Druhá část testů se týkala interakcí světlo-krev, kde světlo musí být navrženo tak, aby poškozování tkáně u tohoto typu fotobiomodulačného přístroje.

Co je krevní reologie?
Co je reologie?

Reologie (řecký rhei = proudění) je vědecký obor zabývající se deformačními a tekutými vlastnostmi kapalných látek.

Co je to reologie krve?

Hemorológia - reologie krve studující průtok krve a deformační vlastnosti krve

prvky (například krevní plazma, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Co je to viskozita krve?

Odolnost kapaliny proti proudění nebo změně tvaru. Viskozita krve je důležitým faktorem průtoku krve cévami a srdcem; zvýšená viskozita může zhoršit krevní oběh a mikrocirkulaci. Viskozita závisí na složení plazmy, množství a velikosti krvinek a jejich reologických vlastností. Jednoduše řečeno, je to odpor proti proudění.

podrobnější vysvětlení
Zákazník, který si stěžuje, že používá BIOquant 6 měsíců, a necítí žádnou změnu.

Naše vysvětlení:

Pokud je zdravý a v dobré kondici, nemůže cítit vliv přístroje Bioq

uant.

Pokud je ve velmi špatném zdravotním stavu, také nemusí cítit jeho účinky. Zákazník k produktu BIOquant by měl ještě něco přidat a dělat něco, aby podpořil jeho účinky. Protože negativní věci a procesy v jeho těle mohou být silnější než BIOquant a proto ho BIOquant k zlepšením neposouvá dostatečně.

Změnu ze samostatného BIOquantu pociťují lidé nacházející se mezi dvěma extrémy ze dvou skupin výše uvedených typů zákazníků.

Představte si, že používáte BIOquant a dostanete Covid-19. Přirozeně, budou existovat silné negativní vlivy koronavirus, ale vše bude s BIOquantu jednodušší, rychlejší a škody v těle budou mnohem nižší než bez BIOquantu.

Pokud je člověk v dobrém zdravotním stavu, nepocítí následky nebo jen mírně. Čím horší je zdravotní stav člověka, tím horší jsou jeho pocity a horší následky koronavirus, ale změna nastane, pokud přidá k léčbě BIOquant - na našich studiích je vidět, že BIOquant pomáhá. Pomoci člověku s Covidom s relativně dobrým zdravotním stavem je jednodušší, ale pomoci člověku s Covidom s velmi špatným zdravotním stavem je složité.

Ale BIOquantu by pomáhal v obou případech a ani v jednom by to zákazník nemusel chápat, že rychlejší zlepšení nastávají pod vlivem BIOquantu.

Tedy existují zákazníci, kteří účinek nepociťují, protože to připisují jinému svému úsilí

Na stránce jste uvedli základní podmínky zdraví. Mohl byste to jednodušší vysvětlit?

Existují 3 (vs. 4) základní podmínky zdraví:

viskozita krve a reologie,
Ph
ORP
hydratace

Správná hydratace ovlivňuje pozitivně všechny 3 hodnoty, nesprávná hydratace ovlivňuje záporně všechny 3 hodnoty, takže by se dala považovat za 4.podmienku zdraví)

Všechny první tři podmínky jsou spojeny. Vylepšení jedné podmínky zlepšuje další dvě podmínky. Zhoršení jedné podmínky zhoršuje další dva stavy.

BIOquant se snaží zlepšit podmínku (1), ale pokud jsou další 2 podmínky velmi špatné, BIOquant to nedokáže posunout do lepšího stavu. Třeba učinit opatření v bodě (2,3 a 4).

Hydratace (4) ovlivňuje všechny 3 podmínky. Řekněme, že člověk nepije dost, může dokonce zemřít. BIOquant v těchto podmínkách nemůže pomoci. BIOquant se snaží pomoci, ale dehydratace, pokud je silnější, může člověka zabít. Pokud člověk nepije dostatek vody, takže pH klesne a automaticky stoupne oxidační stres, krev bude hustší a bude mít vyšší viskozitu a po překročení určité hranice člověk umírá.

PH krve (2) je 7,4. Je to vyvážený stav. Osoba musí zkontrolovat pH moči a nastavit ho na typické hodnoty mezi 7,4 +/- 0,4 až 7,4 +/- 1,0.

ORP (3) představuje oxidační redukční potenciál a musí ho udržovat na úrovni záporných milivoltů. V takovém případě má jeho tělo dostatek antioxidačního potenciálu. Takže oxidační stres poškodí buňky méně.

Na kontrolu (2 a 3) se používá pH + ORP metr a zkontroluje pH a ORP moči.

Na řízení ph doporučujeme minerální směsi např. směs Dr. Tepperwein opravdu dobrá na rychlé zvýšení pH. Jsou v ní 4 minerály ve formě uhličitanů a hydrogenuhličitanů, K, Ca, Mg, Na. Používá se a kontroluje zpětnou vazba z měření pH moči.

Na řízení (3) vitamín C je velmi rychlý antioxidant, jehož výhodou jsou malé molekuly. Pomůže udržovat antioxidační podmínky těla a udržovat negativní ORP. Používá se a kontroluje zpětnou vazba z měření ORP moči.

ph a ORP jsou vzájemně propojeny hodnoty, čím vyšší hodnota pH, tím nižší je hodnota ORP a opačně, čím nižší pH, tím vyšší hodnota ORP. Druhý případ znamená, že ionty H + útočí na buňky a molekuly, takže mohou být produkovány volné kyslíkové radikály, například H2O2, které mohou na buňky útočit. Pokud je antioxidační systém těla slabý, co se ještě může stát? Mnoho buněk je poškozených nebo odumírá a musí být nahrazeny novými. Příliš časté nahrazování buněk poškozuje teleméry až nakonec se poškodí DNA a může vzniknout rakovina. Příliš často se to děje tehdy, pokud v těle nejsou správné podmínky (1-4).

Život lidského těla je kyselý a produkuje kyseliny. Každý pohyb, každá myšlenka, emoce produkuje kyseliny, v nejjednodušším případě CO2 (s H2O tvoří H2CO3), ale i jiné kyseliny. Tělo musí být proto mírně zásadité, aby tyto kyseliny vázalo a neutralizovalo. Proto ph krve je 7,4.

Pokud nastavíme podmínky (1-4) na normální, tělo si tuto hladinu určitý čas udrží i samo, dokud ho nevychýlí další nový stresový podnět nebo naše nedodržování podmínek (1-4) a vychýlení některé z nich.

BIOquant je důležitou součástí komplexních terapeutických opatření a dodržování podmínek.

Není však všemocný a někdy třeba sáhnout k několika pákám například řídit podmínky 2-4 abyste dosáhli pocity pohody a zdraví. Nazývá se to "laverage efekt", je lepší dělat více věcí dobře a správně, neboť tím dosahujeme synergický efekt působení jednotlivých efektů z opatření, které děláme.