Mozek a onemocnění mozku

Mozek a onemocnění mozku

Mozek spotřebuje nejvíce energie v těle až 20 procent celkové spotřeby. Nejnovější výzkum ukazuje, že dvě třetiny této energie se spotřebují na přenos a zpracování signálů a jedna třetina na úklid prostoru, ve kterém nervové buňky pracují. Efektivnost úklidových aktivit má vazbu na krev a její vlastnosti a její schopnost odnášet odpadní látky z uklízeného prostoru. V mozku se nachází přibližně 100 bilionů neuronů.


Jak zlepšit své zdraví a posilují imunitu?

Jak zlepšit své zdraví a posilují imunitu?

Naše tělo je jako kotel, ve kterém topíme, aby mělo 37 ° C. Aby se vědělo hýbat a vytvářet svalové kontrakce, aby srdce pumpovalo, plíce dýchali a vyrábělo si energii. Energii si lidské buňky vyrábějí v mitochondriích, které přesouvají 24 elektronů molekuly glukózy tak, že se její komponenty oxidují. Glukóza je podobně jako dřevo v kotli produktem metabolismu rostlin, trochu jinak jsou uspořádány uhlíky, vodík a kyslík. Při dobrém spalování glukózy vzniká mnoho ATP, která nám dodává energii hydrolýzou a vzniká CO2 jako kyselá látka a H2O. Jinak řečeno, vzniká kyselina. Tato se odstraňuje dechem ve formě CO2 a H20. Proto při každé námaze dýcháte rychleji, protože se mění pH a třeba odstraňovat kyselinu, která vzniká ve svalech i nervových buňkách.


BIOquant a kardiovaskulární onemocnění

BIOquant a kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění jsou označovány jako civilizační onemocnění, což znamená, že jsou to nemoci životního stylu.

Za mlada máme perfektní krev, protože organismus roste a z potravy si bere vše, co potřebuje. Když vyrosteme a dlouhá léta jsme pod vlivem negativních faktorů, začínají procesy ukládání odpadů v organismu. Pokud se jejich člověk nezbavuje dostatečně, protože krev musí být perfektní, odpady se kumulují v těle - usazují se. Pokud to trvá příliš dlouho, změny se projeví v orgánech a potom i na samotné krvi.

"Špatná" krev signalizuje přeexponovaný situaci. "Špatná" nemusí znamenat, že už se změnily biochemické parametry, nejprve se zvyšuje stav koagulace krve, roste její viskozita, snižuje se počet normálních diskocytov a narůstá počet abnormálních forem erytrocytů. Později stoupá LDL nebo i celkový cholesterol, začíná obrana organismu před poškozeními, stoupá aktivita fibrinu, vznikají aterosklerotické změny, stoupá krevní tlak a postupně se vyvíjí hypertenze, ischemické stavy atd.