Porovnání BIOquantu NS a BIOquant LED - případová studie a její shrnutí

Výzkum probíhal na stejném kmeni probandů při stejné metodice, jako při prvním výzkumu na přístroj LED. Tento výzkum na NS přístroj byl doplněn o pacienty s covid diagnouzou, pacienty s degenerativním onemocněním mozku a sportovce. Výhody spočívaly v tom, že původní kmen probandů (20) mohl i subjektivně posoudit účinky LED/NS v srovnatelných typech tréninků.

V čem se Bioquant LED a NS liší?

Bioquant NS přístroj verzus Bioquant LED

1) má rychlejší nástup účinku, než LED minimálně o 1 minutu všobecně. Účinky jsou subjektivně vnímány již po 5 minutách.
2) při přechodu mezi tréninkem ALFA (zklidnění - proband je až spavý při 10Hz) a následnou vysokou GAMA (40Hz -50 Hz) stimulací ihned po sobě testováno na 12 min stimulaci -  dochází k velmi rychlé změně fyziologického stavu již po 4 minutách (u LED až po 8 a více minutách u dvou stimulací ihned po sobě), bez ohledu na věkovou kategorii muže i ženy. Je zde patrná vyšší účinnost Laseru Bioquant NS. Pocitově u probandů také je účinnost NS přístroje jasně akcentována výrazně kratším časem, kdy cítí svoji fyziologickou změnu, kterou charakterizují všichni, jako pocit osvěžení.
Při přechodu z Alfa na Beta 1 byl tento pocit podobný. Je však vnímán, jako méně příjemný a více invazivní.
3) Dochází k rychlejšímu okysličení krve SpO2 u laseru dle naměřených hodnot u všech probandů již v polovině celkového času stimulace, až na hodnoty 98/99.
4) U degenerativních onemocnění Parkinson, roztroušená skleróza, Alzheimer je účinnost NS přístroje prokazatelně vyšší, než u LED přístroje. Všichni probandi pociťovali lepší kognitivitu a schopnost komunikovat již po 12 minutách. U těchto onemocnění je však účelné selektivně přidávat po 2 minutách stimulaci navíc. Dojde k dalšímu zlepšení.
5) Vysokou účinnost prokázal laser u tinnitu a nespecifických bolestí hlavy. Zde dochází k zmírnění bolestí hlavy již po 6 minutách od začátku stimulace. Dle subjektivních pocitů probendů dochází ke zlepšení tinnitu o 50% až 70% bez další medikace již po 7 denní stimulaci 2x denně při frekvenci 40 Hz v čase 15 min.. Frekvence 50Hz při 15 minutové stimulaci měla srovnatelnou účinnost a byla vnímána i jako stejně příjemná a účinná. Vyšší frekvence od 60Hz již selektivně způsobovaly bolest hlavy. Celkově je hodnocen NS přístroj, jako rychlejší s vyšší účinností.
6) U přístroje IRelax naměřené hodnoty u všech probendů prokázaly  průměrný nárůst relaxace a celkového zlepšení reliefu stresu a zvýšení optimalizace modalit o více, než 30% v průměru po stimulacích. Nejvyšší zaznamený rozdíl u jednoho probanda byl 44%.!
7) Všichni probandi dále vnímali i delší účinek, až o 20%  přístroje NS při všech typech stimulací.
8) U probandů s diagnózou ADHD, ADD, zpomalené tempo práce, syndrom vyhoření...došlo k rychlejším změnám a optimalizaci mozkové činnosti.
9) U probandů , kteří prodělali covid je přístroj vysoce účinný nejen, jako přístroj pro zvýšení SpO2 a pro lehčí průběh nemoci. Je určen pro všechny, kteří potřebují po prodělané nemoci optimalizovat mozkovou činnost. každý kdo prodělal covid i bezpříznakově má změny v EEG i QEEG.
10) Sportovci při použití NS přístroje se rychleji dostávájí do stavu FLOW, což je klíčové pro sportovní výkony.
11) Ve sportu byl testován přístroj pro gymnastiku, atletiku, fotbal, hokej, tenis.- u všech probandů je jednoznačné pozitivní hodnocení v oblasti zápasů a tréninků, ale i regenerace po trénincích ve srovnání s přístrojem LED. Jde zejména o nástup účinku přístroje, který je rychlejší a mohou být používány i kratší časy stimulace u sportovců.
Celkově byl hodnocen přístroj NS, jako účinnější a uživatelsky příjemnější , než LED nejen díky zvyšší účinnosti, ale i delšímu času působení po stimulaci (individuální).