Jak pomoci zvýšit hladinu kyslíku u pacientů s Covid-19, i postkovidové stavy?

Zvýšení hladiny kyslíku je velmi důležité pro organismus, aby se dokázal regenerovat. Avšak mnozí pacienti i po vyléčení nedokáží mít hodnoty v normě, nebo mají problémy se zadýcháváním nebo jinými přidruženými diagnózami. Covid-19 s sebou přináší rizika i po vyléčení. Sice jsme negativní a vyléčení, ale nikdy nevíme, jaké následky na nás z dlouhodobého hlediska čekají. Lékař, který pracuje na Covid-19 oddělení nám řekl, že mnozí i po vyléčení mají cévní onemocnění, onemocnění očí, trombózy a následně se těmto lidem předepisují léky na udržování stavu, aby nedošlo k infartku, k trombóze, k porážce, ale to, co je potřeba řesit je přece KREV. Ta přináší kyslík orgánem.

BIOquant je jedno z řešení a už i lékaři nám potvrdili jeho účinnost

BIOquant zvyšuje kyslík, snižuje tep a krevní tlak u nemocných s Covid 19 a iv pokovidovej péče. Tento článek vznikl za spolupráce s pacienty s Covid-19. V tomto článku jsme použili výsledky 4 pacientů, ale máme stovky pacientů s Covid-19, kterým BIOquant zvedl kyslík a urychlil regeneraci.

Abstrakt:

V článku jsou analyzovány výsledky 4 pacientů s použitím přístrojů BIOquant (NS a LED) s Covid-19.

Pacient 1:

 • Změna tlaku: Systolický tlak155 na 120,
 • Diastolický tlak z 92 na 72,
 • Změna pulsu: 87 na 65,
 • Změna kyslíku: 85% na 98%

Pacient 2:

 • Změna tlaku: Sys.161 na 142,
 • Dias.98 na 80,
 • Změna pulsu: 95 na 78,
 • Změna kyslíku: 84% na 94%

Pacient 3:

 • Změna tlaku: Sys.169 na 125,
 • Dias.98 na 73,
 • Změna pulsu: 89 na 65,
 • Změna kyslíku: 83% na 97%

Pacient 4:

 • Změna tlaku: Sys.170 na 135,
 • Dias.96 na 85,
 • Změna pulsu: 91 na 77,
 • Změna kyslíku: 81% na 96%

U všech se prokázal účinek přístroje BIOquant na nárůst kyslíku (SpO2), pokles systolického a diastolického tlaku jakož i pokles tepové frekvence během série aplikací, ačkoliv reakce jsou individuální a závisí na výchozím stavu pacienta jaké má výchozí sledované hodnoty především SpO2 a zdravotním stavu pacienta, přičemž zlepšení nezáleží na věku, protože nejstarší pacient v dobré kondici se zotavil podstatně rychleji než ostatní včelenení do používání přístrojů BIOquant hodnocených v tomto článku.

Kyslíkový kocentrátor nebo zdravotnický prostředek BIOquant?

Máme mnoho případů, že nám volají lidé, že potřebují kyslíkový koncentrátor. Některý z jejich příbuzných leží s Covid 19 nebo už i po něm s nízkým kyslíkem. Myslí si, že jim to pomůže. Pomáhá to, ano, ale jen dočasně. Po odpojení kyslík padá dolů. Neboť vzduch v plicích je jedna strana a krev v těle je druhá strana plic. Při nízkých hodnotách kyslíku je krev v katastrofálním stavu, shluky krvinek jsou obaleny lepkavými vrstvami a tak jejich schopnost nasávat kyslík při přechodu cévami v blízkosti plic je velmi omezená.

Nasazením BIOquantu, tedy ozařováním krve laserovým (nebo polarizovaným LED) světlem z přístroje aplikací světla do nosní dutiny stoupá SpO2 (dále kyslík) skokově nahoru. Větší změny jsou u příznivějších stavů a ​​menší změny u těžkých stavů. Je to důsledek, že u těžkých stavů a ​​nižším kyslíku je krev v horším stavu než u těch, kteří mají kyslík o něco vyšší z hlediska viskozity, reologie tedy "tokových vlastností krve" a také z hlediska povrchových vrstev na membránách červených krvinek.

Po ukončení aplikace klesá kyslík dolů, ale obvykle už neklesne na původní hodnotu, ale už zbývá o něco výše neboť stav krvinek a krve se mírně zlepšil. Další aplikací nastává další posun na vyšší hodnoty než po první aplikaci a po ní klesne, ale obvykle také na vyšší hodnoty, než klesl po první aplikaci. Takto skokově nastává zlepšování. Viz tabulky umístěné dole v článku.

Někdy se stává že skok po první aplikaci je také větší než o 10%. Obvykle jsou nárůsty menší, v jednotkách procent.

Závěr:

Nízký stav kyslíku po kovide způsobuje změnu stavu krve takovým způsobem, že se použijí pozitivně zpětné vazby a funguje pravidlo, ze špatného je ještě horší, neboť regulace životních funkcí člověka se nacházejí mimo regulační rozsah.

V takovém stavu nic nefunguje normálně ani imunita. Imunita potřebuje k fungování perfektní krev a tu BIOquant navozuje a tak se imunita začíná zapojovat do obranných procesů a boje s Covid tak jak stoupají hodnoty kyslíku a současně tep signalizuje svým poklesem jako krevní tlak svým poklesem, že viskozita a reologie krve se zlepšuje.

Zlepšování kyslíku signalizuje obojí: zlepšování vlastností membrán červených krvinek (tak jsou schopny v plicích nasávat více kyslíku) a signalizuje i zlepšování viskozity a reologie krve (tak se zlepšuje průtok lépe okysličené krve tkáněmi) a proto se to synergicky podporuje ve zlepšování stavu. BIOquant navozuje situaci proti Covidu - z dobrého je ještě lepší.

Návrat hodnot kyslíku do normálu a stavu "tokových vlastností" krve do normálu u nemocných jsou 2 priority. Třetí prioritou je je úkol zabránit procesu formování trombů ke kterému ve stavu závažného zhoršení fyzikálních vlastností a krve jako je viskozita a reologie dochází.

Přístroj BIOquantu samotný a jeho aplikace poskytují trvalejší odezvu jako poskytuje kyslíkový generátor. Navíc zlepšení viskozity a reologie doprovází množství efektů, které se pozorují během laserového ozařování krve, jedním z nich je i stimulace imunity, fibrinolýza a antitrombotický efekt ale tyto nejsou dostatečně silné a rozvíjejí se poměrně dlouho. Rozhodující u nemocných s Covid je reakce nemocných nárůstem kyslíku jako reakce na zlepšení viskozity a reologie a vlastnosti membrán červených krvinek.

Ve vzájemné součinnosti při použití kyslíkového generátoru a přístroje BIOquant se dosáhne synergický efekt a výsledky budou ještě lepší než jsme prezentovali v tomto článku.

Všechny přístroje BIOquant a to certifikovaná zdravotnický prostředek BIOquant NS jako laserový přístroj a také LED přístroj BIOquant LED s polarizací světla se prokázali jako účinné.

Nástup účinků BIOquantu NS laserového přístroje je rychlejší, ale LED přístroj ho doběhne po opakování aplikací, protože má speciálně navržené kruhově polarizované světlo podle patentu Yalong Trade s.r.o. a používá také speciální úzkopásmové LED diody.

Výsledky náhodně vybraných 4 pacientů

Pacient 1: 89 letý, vyléčen za 6 dní BIOquant LED červené světlo + NIR vlny RCP světlo + suplementy

Tlak sys. / diast./ Puls

Pred apl.

ráno

Po apl.

Večer

SpO2 ráno/večer

1. den

155/92/87

134/82/76

85/93

2. den

153/89/85

141/82/78

87/94

3. den

154/87/82

140/80/78

89/94

4 den

150/83/79

139/79/75

90/95

5. den

138/80/77

129/76/69

96/98

6. den

132/78/68

120/72/65

97/98

Změna tlaku krve:

Sys.155 na 120

Dias. 92 na 72

Změna pulsu: 87 na 65

Změna kyslíku: 85% na 98%

Vývoj SpO2 pacient 1:

U pacienta 1, vzhledem k dobré kondici byl průběh zlepšování jednoznačný a doba léčby krátká navzdory vysokému věku.

Pacient 2: 77 let, vyléčen za 10 dní, Používal laser BIOquant NS + BIOquant LED modré světlo RCP + suplementy

Tlak sys. / diast./ Pulz

Pred apl.

rano

Po apl.

Večer

SpO2 ráno/večer

1. den

161/98/92

158/91/89

84/85

2. den

164/96/90

149/85/83

 

 

86/85

3. den

160/94/87

159/93/88

159/90/88

140/80/78

147/88/85

148/87/84

85/89

84/88

85/88

4 den

159/94/88

157/93/84

158/90/83

147/86/81

149/83/80

146/87/82

86/89

85/90

84/90

5. den

156/9284

154/91/84

155/90/83

145/84/80

146/83/81

145/84/79

86/90

87/91

88/91

6. den

153/91/82

154/90/81

152/90/83

144/82/79

143/82/78

142/81/80

87/91

87/92

89/93

7.den

150/90/79

151/88/81

150/87/82

142/82/78

143/81/79

141/80/78

88/92

89/93

90/94

 Zmena tlaku krve:

Sys.161 na 142,

Dias. 98 na 80

Změna pulsu: 95 na 78

Změna kyslíku: 84 na 94

Vývoj SpO2 pacient 2:

U pacienta 2 vzhledem k horšímu zdravotnímu stavu zlepšení vlastností krve si vyžádalo delší dobu, než nastala změna vlastností krve k lepšímu a od 15tej aplikace nastoupil trend nárůstu kyslíku. Každá aplikace i předtím měla efekt, ale nestačila na takové zlepšení viskozity a reologie krve, aby se to mohlo zlepšovat. Opakování však přinesly efekt i když s mírným posunem.

Pacient 3: 77 let, vyléčen za 8 dní, Používal BIOquant LED modré světlo RCP 2 aplikátory + suplementy

DEN

TEPLOTA V ST.C

ráno 9.00 - večer 21.00

SPO2   PRED/PO            V %

TLAK SYS./ DIAST./TEP

PRED-PO

 

1.

38,8-40,9

83/89

169/98/94-154/92/89

2.

38,2-40,5

85/90

159/93/89-148/89/79

3.

38-39,9

88/92

152/88/82-143/80/78

4.

38-39,9

90/95

150/85/80-139/78/73

5.

37,2-38

91/95

139/81/78-129/76/69

6.

36,5-36,8

92/96

134/82/78-128/78/68

7.

36,4-36,8

93/96

131/78/72-127/73/67

8.

35,4-36,2

94/97

130/77/71-125/73/65

 Zmena tlaku:

Sys.169 na 125

Dias.98 na 73

Změna pulsu: 89 na 65

Změna kyslíku: 83 na 97

Vývoj SpO2 pacient 3:

Dva aplikátory modrého RCP světla se prokázali jako vysokoúčinné. Modré světlo kromě zlepšení viskozity a reologie navozuje i silnější vasodilatační efekt, tedy uvolnění cév, což působí synergicky se zlepšeními viskozity a reologie krve na cirkulaci krve a richly nárůst kyslíku.

Pacient 4: 79 let, vyléčen za 10 dní, Používal BIOquant NS laser 2 aplikátory + suplementy

Deň

Teplota

Tlak / pulz pred

Tlak / pulz po

SpO2 pred / po

1.

38,9 - 41,2 ° C

 

163/90/91

81/91

2.

38,8 - 41,2 ° C

170/96/90

161/91/87

82/92

3.

38,2 - 39,8 ° C

167/93/88

160/84/84

87/93

4.

38,0 - 39,9 ° C

164/90/90

155/85/87

90/94

5.

 37,6 - 38,3 ° C

154/89/88

149/84/83

92/95

6.

 37,2 - 38,0

149/88/78

142/82/76

91/95

7.

36,8 - 37,8 ° C

147/87/78

140/80/76

93/96

8.

36,4- 37,4 ° C

139/89/79

135/84/77

92/95

9.

36,3 - 37,1 ° C

139/88/78

134/82/76

92/96

10.

35,3 - 35,8 ° C

139/87/79

135/85/77

 

Změna tlaku:

Sys.170 na 135,

Dias.96 na 85

Změna pulsu: 91 na 77

Změna kyslíku: 81 na 96

Vývoj SpO2 pacient 4

Dva laserové aplikátory prokázaly rychlý nástup účinku a v blízkosti normálních hodnot kyslíku se zlepšování zpomalily. Účinek laserů je velmi rychlý v každé aplikaci, iv setrvačnosti pozitivních efektů po aplikaci, což reprezentuje graf. První dva dny byly skoky kyslíku směrem vzhůru o 10% v provnaní před a po aplikaci.

Další pacienti nám své zlepšení nahlásili telefonicky obvykle po koupi přístroje a jeho nasazení příbuznému s nízkým kyslíkem již po první aplikaci nastala výrazná změna. Když přišli domů a nasadili BIOquant jen zatelefonovali FUNGUJE TO. Pak se téměř všichni odmlčeli, protože pocítili pocit úlevy z obrovského stresu, strachu a emocí které je ovládaly v obavě o blízkého.

Ing. František kokos (výrobce)

V Revúcej 7.3.2021