BIOQUANT NS ČERVENĚ SVĚTLO NOSÁLNĚ - COVID 19

01/2021

Pacient ve věku 79 let, muž, pravák , nadváha 30% , kuřák . 2018 operace šedého zákalu oboustranně, vysoký krevní tlak, jedna ledvina, medikován proti vysokému krevnímu tlaku ACCUPRO 10 30X10MG.

Popis průběhu onemocnění.

První den omdlévání, halucinace, záchvaty kašle, stav dušnosti, vysoké horečky 38,9 - 41,2 ° C (měřeno ráno 9.00 a večer 21.00) silné bolesti hlavy a zubů, svalové křeče, únava , ztráta čichu a chuti.

Medikace: Remdesivir, interferon beta, D3, K1 , vitamin C, calcium

Stimulace červené světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 10 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW. (3krát denně - 9:00 ráno, 14:00 odpoledne a 21:00 před spaním pro prvních pět dní).

Tlak 38,9 - 41,2 ° C před stimulací, po stimulaci 163/90/91 (měření vždy ráno 9.00)

SpO2 81 před stimulací, SpO2 91 po stimulaci (měřeno každé ráno v 9:00) 

Druhý den halucinace, silný kašel, stavy dušnosti, vysoké horečky 38,8 - 41,2 ° C omdlévání, silné bolesti hlavy, ,zubů, končetin svalové křeče , přetrvávající celková svalová únava a tenze, bez čichu a chuti. 

Stimulace červenéým světlem levá i pravá nosní dírka , frekvence 10 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW.

Tlak 170/96/90 před stimulací , po stimulaci 161/01/87

SpO2 82 před stimulací, SpO2 92 po stimulaci

Třetí den silný kašel, stavy dušnosti, vysoké horečky 38,2 - 39,8 ° C bolesti hlavy, svalů, zubů, svalové křeče končetin, přetrvávající celková svalová únava, bez čichu a chuti. 

Stimulace červenéým světlem levá i pravá nosní dírka , frekvence 10 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW.

Tlak 167/93/88 před stimulací , po stimulaci 160/84/84

SpO2 87 před stimulací, SpO2 93 po stimulaci

Čtvrtý den silný kašel, vysoké horečky 38,0 - 39,9 ° C bolesti hlavy, svalů, zubů, končetin, svalové křeče a únava, bez čichu a chuti.

Tlak 164/90/90 před stimulací , po stimulaci 155/85/87

SpO2 90 před stimulací, SpO2 94 po stimulaci

Pátý den silný kašel, svalová únava , horečka 37,6 - 38,3 ° C, ustupuje silná bolest hlavy, bez čichu a chute, svalová únava.

Tlak 154/89/88 před stimulací , po stimulaci 149/84/83

SpO2 92 před stimulací, SpO2 95 po stimulaci

Šestý den kašel, celková únava, bolest hlavy, teplota 37,2 - 38,0, bolest hlavy, bez čichu °a chutě.

Stimulace červené světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min- 9:00 hod a 14:00 hod, výkon 5 mW. Frekvence 10Hz , výkon 5 mW, čas 15 min – 21:00 hod.

Tlak 149/88/78 před stimulací po stimulaci 142/82/76

SpO2 91 před stimulací, SpO2 95 po stimulaci 

Sedmý den kašel , únava,bolesti hlavy, teplota 36,8 - 37,8° C

Stimulace červené světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min- 9:00 hod a 14:00 hod, výkon 5 mW. Frekvence 10Hz , výkon 5 mW, čas 15 min – 21:00 hod.

Tlak 147/87/78 před stimulací po stimulaci 140/80/76

SpO2 93 před stimulací, SpO2 96 po stimulaci

Osmý den únava, teplota 36,4- 37,4 ° C

Stimulace červené světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min- 9:00 hod a 14:00 hod, výkon 5 mW. Frekvence 10Hz , výkon 5 mW, čas 15 min – 21:00 hod.

Tlak 139/89/79 před stimulací po stimulaci 135/84/77 

SpO2 92 před stimulací, SpO2 95 po stimulaci

Zlepšení emocí , lepší subjektivní hodnocení stavu.

Devátý den: menší únava, teplota 36,3 - 37,1 ° C

Stimulace červené světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min- 9:00 hod a 14:00 hod, výkon 5 mW. Frekvence 10Hz , výkon 5 mW, čas 15 min – 21:00 hod.

Tlak 139/88/78 před stimulací po stimulaci 134/82/76

SpO2 92 před stimulací, SpO2 96 po stimulaci

Desáty den: zlepšení stavu minimální únava, teplota 35,3 - 35,8 ° C

Stimulace červené světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min- 9:00 hod a 14:00 hod, výkon 5 mW. Frekvence 10Hz , výkon 5 mW, čas 15 min – 21:00 hod.

Tlak 139/87/79 před stimulací po stimulaci 135/85/77

Jedenáctý den ve stavu rekonvalescence.

Pacient se cítí velmi dobře, ale unavený, bez zvýšených teplot. Nemá bolesti hlavy, kterou pociťoval při nákažení covid 19. Dále používá přístroj Bioquant NS v post covidové rehabilitaci. Stimulace na 40 Hz po dobu 15 min přináší okamžitou úlevu od bolestí hlavy a zvýšení Sp02 na standardní hodnoty přes 95. Nasycení krve kyslíkem je ve standardním pásmu a již se nestoupá. Celkový stav stabilizovaný. Přístroj měl vliv i na snižování krevního tlaku.

Den

Teplota

Tlak/pulz pred

Tlak/pulz po

Spo2 pred /po

1.

38,9 - 41,2 ° C

 

163/90/91

81/91

2.

38,8 - 41,2 ° C

170/96/90

161/01/87

82/92

3.

38,2 - 39,8 ° C

167/93/88

160/84/84

 

87/93

4.

38,0 - 39,9 ° C

164/90/90

155/85/87

 

90/94

5.

37,6 - 38,3 ° C

154/89/88

149/84/83

 

92/95

6.

37,2 - 38,0

149/88/78

142/82/76

91/95

7.

36,8 - 37,8° C

147/87/78

140/80/76

 

93/96

8.

36,4- 37,4 ° C

 

139/89/79

135/84/77

 

92/95

9.

36,3 - 37,1 ° C

139/88/78

134/82/76

 

92/96

10.

35,3 - 35,8 ° C

 

139/87/79

135/85/77

 

11.

Pacient se cítí velmi dobře, ale unavený, bez zvýšených teplot. Nemá bolesti hlavy, kterou pociťoval při nákažení covid 19. Dále používá přístroj Bioquant NS v post covidové rehabilitaci. Stimulace na 40 Hz po dobu 15 min přináší okamžitou úlevu od bolestí hlavy a zvýšení Sp02 na standardní hodnoty přes 95. Nasycení krve kyslíkem   je ve standardním pásmu a již se nestoupá. Celkový stav stabilizovaný. Přístroj měl vliv i na snižování krevního tlaku.

 

Komentář k případu:

Už několik pacientů s COvid zareagovalo srovnatelným způsobem jako výše uvedenými pacient. Je jedno komu s Covid bychom Biopquant nasadili, reakce by byla velmi analogická a podobná, někdy by se normalizace kyslíku dosáhla za jeden den někdy za 10 dní. Je to individuální. V čím horším stavu je stav cévního systému a stav viskozity a reologie krve daného člověka, tím déle trvá než se jeho puls, kyslík SpO2 a tlak krve znormalizují a vrátí se vše k výchozím hodnotám. Covid totiž způsobuje silnou ischemii, z toho vyplývá acidóza a silný oxidační stres a s tím souvisí poškozování buněk člověka, tvorba mikrotrombů až trombů a ischemie v různých částech těla.

BIOquant tím, že nastolí dobrou viskozitu a reologii krve udělá pružnost a deformovatelnost erytrocytů tím že odstraní lipidoproteínové vrstvy z jejich povrchu zlepšuje afinitu na kyslík a proto SpO2 reaguje skokově na každou jednu aplikaci a poměry se pomalu ustálil směrem k normálu. Současně s tím může klesat puls, protože ten je na počátku vysoký z důvodu vysoké hustoty krve tedy vysoké viskozity a špatné reologie, vazodilaátacia jako parciální součást homeostázy se dostane s průměrem cév a kapilár na své a maximum a tak homeostáza využívá srdce aby zásobili tělo krví tak, že zvedá jeho tep, tím stoupá delta P na srdci tedy tlak v cévním systému a samozřejmě i kardio práce - cardiac work jde nahoru a to v podmínkách špatně okysličené krvi.Tým stoupá dráždění endotelu a rozvíjí se jeho zánět a to v začarovaném kruhu znovu vše zhoršuje. Je to řádný záběr pro srdce ale horší je na tom mozek, který se sváru a dusí doslova ve vlastní šťávě a boří se ještě s nižím SpO2 jako je měřeno na prstu vzhledem k jeho velkému metabolismu, který je koncentrovaný v malém objemu. Takže všichni se závažnějším průběhem Covid onemocnění budou mít nevyhnutelně následky na mozku detekovatelné na EEG a QEEG.

Aplikace BIOquantu však okamžitě zlepšují stav krve, na laser reaguje krev už po 4och minutách, na LED troška později, zlepšuje se prekvenie a výživa srdce, mozku a poměry v těle. Snižuje se riziko formování krevních sraženin a trombů. Snižuje se riziko poškozování mitochondrií a rozvoje mitochondriální nedostatečnosti.

Po překonání Kovidu musí být BIOquant součást života člověka pár měsíců aby regenerace těla a jeho poškození mohli probíhat v co nejlepších podmínkách.

Čím dříve se přistoupí k BIOquant tím lépe a následky budou mírnější.