Porovnání BIOquantu NS a BIOquant LED

  Bioquant NS Bioquant LED
Typ

Zdravotnický prostředek třídy IIa.

REGISISTROVAN V ŠUKL SR A V ŠUKL CZ.

Znamená to, že prošel testy na elektrickou bezpečnost, EMC, laserovou bezpečnost a testy biokompatibility. Ty sestávaly z testů interakcí materiálů, které jsou v kontaktu s člověkem a světla, které je v interakci s tkáněmi, ale hlavně krví člověka.

Elektrický fototerapeutický přístroj, absolvoval testy dle příslušných standardů.

Přístroj absolvoval i testy jako zdravotnický prostředek a přes všechny testy prošel úspěšně. Testy byly rozšířeny io testy na zdravotnické prostředky z důvodu, aby byla ověřena a zaručena bezpečnost uživatelů iz hlľadiska těchto standardů.

Účel určení

Ozařování krve přes nosní dutinu za účelem zlepšení vlastností krve, zlepšení viskozity a deformabilitu červených krvinek.

Přístroj při použití frekvencí vyvolává jemnou modulaci mozkových vln, která nemění účel určení, jen umožňuje vytvářet efektivní i efekty dosahované modulací mozkových vln.

Stimulace mozku dosahovaná elektromagnetickým vlnami, které nepenetrují do mozku není medicínskou aplikací, ale laserové ozařování krve je medicínská aplikace.

Stimulace mozku přes nosní dutinu na bázi fotonů a frekvencí za účelem zlepšení kognitivních funkcí, zlepšení paměti a koncentrace a dalších efektů.

Zároveň sekundární dochází i ke zlepšení reologických vlastností krve, ke zlepšení cirkulace a mikrocirkulace krve.

Účel určení je modulace mozkových vln, která se efektivně provádí NIR vlnami a je podporována i vlnami červeného světla.

Stimulace mozku přes nosní dutinu na bázi fotonů a frekvencí za účelem zlepšení kognitivních funkcí, zlepšení paměti a koncentrace a dalších efektů.

Zároveň sekundární dochází i ke zlepšení reologických vlastností krve, ke zlepšení cirkulace a mikrocirkulace krve.

Účel určení je modulace mozkových vln, která se efektivně provádí NIR vlnami a je podporována i vlnami červeného světla.

Patentované aplikátory

Ano, laserový aplikátor byl patentován v některých zemích, laser třídy 2 s varováním že jde o tuto třídu laseru.

Laserový aplikátor má velkou divergenci světla, aby se ozářila velká oblast a dosáhl se dobrý rozptyl světla v tkáni.

Zároveň optika v aplikátoru byla zvolelná tak, aby si laserové světlo zachovalo co nejvíce své vlastnosti.

Ano, aplikátor byl patentován, žádné riziko očím z hlediska světla nehrozí (není to laserové světlo).

Přístroj je vyráběn v souladu s patentem na "Stimulaci mozku kruhovopolarizovaným nebo elipticky polarizovaným světlem", registrovaným ve vícero zemích světa.

Výrobce Yalong Trade s.r.o. Yalong Trade s.r.o.
Porovnání BIOquantu NS a BIOquant LED - případová studie a její shrnutí

Porovnání BIOquantu NS a BIOquant LED - případová studie a její shrnutí

Výzkum probíhal na stejném kmeni probandů při stejné metodice, jako při prvním výzkumu na přístroj LED. Tento výzkum na NS přístroj byl doplněn o pacienty s covid diagnouzou, pacienty s degenerativním onemocněním mozku a sportovce. Výhody spočívaly v tom, že původní kmen probandů (20) mohl i subjektivně posoudit účinky LED/NS v srovnatelných typech tréninků.