-39%

Biolampa BIOgene III se stojanem, s vysokým výkonem, polohovatelná, 2 barvy. Tento přístroj používá speciálně úzce-pásmové LED diody, které vyzařují světlo koncentrované v úzké oblasti kolem hlavní vlnové délky u modrého světla a vlnové délky u červeného světla v rozsahu 630-660nm, které jsou považovány za nejpříznivější z hlediska účinků na buňky. Více

Kód produktu: P00024Doprava a platba

Biolampa BIOgene III se stojanem, s vysokým výkonem, polohovatelná, 2 barvy. Tento přístroj používá speciálně úzce-pásmové LED diody, které vyzařují světlo koncentrované v úzké oblasti kolem hlavní vlnové délky u modrého světla a vlnové délky u červeného světla v rozsahu 630-660nm, které jsou považovány za nejpříznivější z hlediska účinků na buňky.

Výhody přístroje, speciální technologie Biolampy:

 • Úzkopásmovosť světla.
 • 2 různé barvy s odlišnými účinky současně.
 • Vysoký výkon a silné účinky světla.
 • Polohovatelný a pojízdný stojan.

Zdroj světla:

Tento přístroj používá speciálně úzce-pásmové LED diody, které vyzařují světlo koncentrované v úzké oblasti kolem hlavní vlnové délky u modrého světla a vlnové délky u červeného světla v rozsahu 630-660nm, které jsou považovány za nejpříznivější z hlediska účinků na buňky.

Polarizace:

Biogene používá polarizaci světla, která se ve výzkumu prokázala jako nejefektivnější ozařovacích měkkých tkání těla.

Spojitý tok světla:

Přístroj je vybaven spojitým tokem světla, kdy se dosahuje maximální výstup energie.

Komfort:

Přístroj je vybaven jednoduchou obsluhou sestávající pouze z jednoho spínače a možností napolohování směru světla u hlediska výšky a úhlů směrem o ozařování tkaninu.

Úspora času:

Velmi vysoký výkon světla zkracuje potřebnou dobu ozařování a tak se dosahuje úspora času při ošetřeních a vysoký efekt. Avšak právě proto si zbytečně nesviťte do očí světlem z blízké vzdálenosti a používejte ochranné brýle při ozařování ploch v blízkostí očí a vyvarujte se i odraženému světlu.

BIOgene III účinky:

Je to světlo, jako energie, která je neinvazivní, nízko-úrovňová, viditelná, netepelných energie, tedy je to energie s malou přeměnou světla na tepelnou energii s minimálním ohřevem tkáně. Aktivuje buňky a nitrobuněčné komponenty jako mitochondrie (jsou to části buněk, které vyrábějí energii pro životní procesy), aktivuje fibroplastických buňky (ty jsou zdopovedné za produkci kolagenu a přispívají k pružnosti pokožky), roztahuje cévy krevního oběhu a lymfatického systému pokožce i buňky a komponenty přítomné v ozařované oblasti a má řadu dalších účinků.

Fototerapie:

Fototerapie (terapie polarizovaným světlem) je již dnes, pro svou jedinečnost - schopnost přirozeně aktivovat samoléčebnou schopnost lidského organismu, všeobecně uznávanou fyzikálně-biologickou preventivní metodou. Její účinky jsou spojeny se zvýšeným metabolismem, zvyšují tvorbu kolagenu a podporují tvorbu transmiterů.

Fototerapie v medicíně:

Velkým úspěchem medicíny posledních let je využívání účinků polarizovaného světla. Polarizace vyjadřuje pohyb světla v paralelních, souběžných rovinách v tom nejjednodušším případě. Takto uspořádané světlo působí více organizovaně. Polarizované světlo má schopnost cíleného průniku do hlubších struktur tkání při zachování organizovanosti, proto nepůsobí pouze jako zdroj povrchového tepla. Světelná energie při průniku do tkáně vyvolává velmi významné fotochemické změny. Fotochemické změny mohou nastat, pokud se fotony absorbují v tkáni. Světlo může v tkáni aktivovat specifické fyziologické procesy, jako například procesy získávání energie nebo aktivovat regeneraci tkání s poškozeními různého původu

Barvy biolampy:

Každá barva spektra se vyznačuje svými účinky v závislosti na tom, kterými komponentami v tkáni se absorbuje. Říká se tomu absorpční charakteristika. Například červenou barvu zachycují komponenty v tkáni, které ovlivňují tvorbu energie v buňkách.

Od barvy světla závisí i hloubka průniku světla do lidského těla. Hloubka průniku závisí také na vlastnostech pokožky, jednak od obsahu melaninu, tuku, vody a obou druhů hemoglobinu v ozařované oblasti. Nejmenší hloubku průniku přes pokožku má modré světlo, hlouběji pronikají zelené a žluté světlo a nejhlouběji do tkání proniká světlo červené. Je to proto, že každý komponent má svou vlastní absorpční charakteristiku.

Modré světlo (vlnová délka 460 nm):

Používá se na dezinfekci, na podporu léčby akné, otevřených ran a pod. Toto použití souvisí s jeho schopností zabíjet některé bakterie prostřednictvím volných radikálů, které se uvolní v jejich struktuře, jelikož bakterie se vyznačují slabou ochranou vůči volným radikálům.

Tento druh světla se uplatňuje zejména v kosmetice, kde pomáhá při redukci akné díky svým dezinfekčním účinkem a snižuje také množství mazu na pokožce. Modré světlo stimuluje uvolňování NO v buňkách a v cévách to vede i vazodilataci - uvolnění cév.

Červené světlo (vlnová délka 630-660 nm):

Tento druh viditelného světla proniká nejhlouběji, ozařuje velký objem buněk v oblasti jeho aplikace a dodává buňkám energii, absorpcí v komponentech v buňkách, které jsou zodpovědné za výrobu energie. Principem je absorpce červeného světla v enzymu cytochrom C oxidáza, čímž se aktivuje zvýšená tvorba energie v buňkách uložena ve vazbách ATP molekul.

Tento druh světla napomáhá zvyšování produkce kolagenu v pokožce, aktivuje opravné mechanismy, stimuluje buňky fibroblastů a růst buněk. Snižuje také přilnavost krevních destiček (trombocytů) a jejich agregaci, uvolňuje erytrocyty ze shluků, čímž je umožněna vazba většího počtu molekul kyslíku na jejich povrchu, aktivuje tvorbu T-lymfocytů, čímž se podílí na normalizaci imunity.

Účinky aplikace polarizovaného světla biolampy:

Polarizované světlo je energie, která je neinvazivní, nízko-úrovňová, viditelná a netepelných. Je známo, že lidský organismus přeměňuje světlo na elektrochemickou energii, která aktivuje celou řadu biochemických procesů uvnitř buňky, čímž podporuje metabolismus a posiluje imunitu.

Vědecké práce prokázaly, že polarizované světlo má na lidský organismus efekt:

 • stimulační;
 • protizánětlivý;
 • protibolestivý.

Takové světlo stimuluje pokožku a sliznice, čímž dochází ke zvýšenému dělení buněk, k optimalizaci látkové výměny, celkovému zvýšení buněčné energie a produkci proteinů, což je možné prokázat urychlením hojení zanícených kožních afekcí.

Rozšířením krevních cév se zvyšuje aktivita buněk podílejících se na likvidaci zánětu. Polarizované světlo působí přímo na membránu tkáňových buněk, včetně bílých krvinek, které jsou rozhodujícími činiteli při obranné reakci našeho imunitního systému. Polarizované světlo účinkuje v celém spektru zánětlivých příznaků: proti otoku, bolesti, zarudnutí a zahřátí. Ve srovnání s dosavadními fyzioterapeutickými aplikacemi má fototerapie významnou přednost v tom, že se při jejím působení neuplatňuje termický (tepelný) faktor. Vliv polarizovaného monochromatického světla červené barvy na zánětlivé změny spočívá zejména ve stimulaci hormonální obrany a v aktivaci imunologické obrany organismu.

Bolest je zaznamenávána nervovými receptory, tzv.nocireceptormi, které reagují na změny propustnosti senzorické membrány. Takto získané informace jsou nervovými vlákny přenášeny do míchy, kde se propojují na vzestupné systémy vedoucí bolestivé informace do mozku. Drážděním nervových zakončení polarizovaným světlem dochází ke snížení citlivosti nervových vláken.

Oblasti použití fototerapie:

Barevná světla biolampy doporučujeme používat jako komplementární (doplňkovou) aplikaci na:

 • zlepšení mikrocirkulace;
 • harmonizaci metabolických procesů;
 • zmírnění bolesti nebo její intenzity;
 • posílení imunitního systému;
 • stimulaci regenerace poškozených tkání;
 • ozařování akupunkturních bodů;
 • ozařování při nadměrném obsahu pigmentu nebo bilirubinu v pokožce;
 • potlačení bolestivosti svalů po přetížení;
 • podporu léčby depresivních stavů a ​​s nimi související nedostatek spánku.

Specifikace:

 • Název: biolampa Biogene, Model: BIOgene III.
 • Typ: LED fototerapeutická biolampa.
 • Světlo: LED světlo 2 různých diod (modrá, červená) s polarizací světla.
 • Nabíjení a zdroj napětí: síťové napětí 240V.
 • Velikost: 80x20x45cm.
 • Hmotnost: 7,8kg.
 • Vstupní napětí: 100-240V 50 / 60Hz.

Vlnové délky hlavic a optický výkon světla na úrovni čela přístroje v základním provedení přístroje (bez nasazených optických prvků na čele přístroje):

 • Modrá barva světla: 460nm, 3000 mW před polarizací.
 • Červená barva světla: 623-660nm, 9000 mW před polarizací.
 • Výstupní výkon po polarizaci je 6000mW.