Indikace - jaký je účel určení přístroje BIOquant NS?

BIOquant NS je určen pro lidi se zhoršenými reologickými vlastnostmi krve.

Účel určení: Tato zdravotnická pomůcka je určená na fyzikální ozařování krve laserem s vlnovou délkou světla 650 nm přes nosní dutinu s cílem zlepšení reologických vlastností krve.

Uživatelé přístroje BIOquant NS mají různé diagnózy a mohou ho používat podle návodu k použití, kromě případů kontraindikací k používání přístroje.