Účinky BIOquantu ve zkratce

BIOQUANT® je v první řadě přístroj k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Ovlivňuje krev tím, že zlepšuje její viskozitu a reologii, odděluje erytrocyty od sebe, přes koherentní elektromagnetické kmity svazků fotonů, které vysílá přes krevní komponenty, aktivuje vitamíny, enzymy a dodává více energie přes absorpci fotonů v dýchacím řetězci našich jednotek, které vyrábějí energii - to jsou mitochondrie.

Díky zlepšeným vlastnostem krve BIOQUANT® navozuje lepší odvod kyselého CO2. Stoupá aktivita bílých krvinek, zlepšuje se funkce imunity a všech systémů organismu. Rozptyluje se bílkovina fibrin v krvi, probíhá tzv. fibrinolýza, zlepšuje se rozptýlení trombocytů a jejich adhezní síly klesají, snižují se srážlivý vlastnosti krve a pozoruje se postupný nárůst času INR, tedy doby, dokud nastane srážení krve. Účinek je komplexní a systémový a naplno se rozvíjí, až když v člověku proběhne detoxikace, která navozuje přechodné zhoršení stavu.

BIOquant spouští detoxikaci organismu

Odpady nás ničí. V každém z nás, v obdobích, když jsme se přejídali, více vypili, příliš kouřili nebo dýchali jiné toxické plyny, prekysľovali jsme se, muselo dojít k mnohonásobným korekčním zásahem organismu, aby tělo mohlo správně fungovat. Když odpadů bylo příliš, docházelo k jejich ukládání v organismu. Pokud jsme překyselení a tělo neumí odpad vyloučit, ukládá ho v svých tkáních. pH krve musí být mírně zásadité. Jinak tělo sahá do zásob svých alkálií, a když je vyčerpá, sahá na vápník i našich kostí. Pokud se nepoučíme a nepijeme dost čisté vody, odpady se obalují v tuku, aby nemohly škodit, a část z nich se ve formě toxinů ukládá nejprve v mezibuněčném prostoru a později i v samotných buňkách.

Rakovina a celé množství dalších nemocí je projevem odpadů a toxinů v našich tělech a jejich degenerativního účinku na naše buňky, přičemž poškozuje DNA a RNA, až nakonec se dělí silně poškozené buňky a tak mutují. Odpady a škodlivé látky v nás produkují i ​​mnohé mikroorganismy, což v nás žijí. Odpady se dají odstranit, pokud svému tělu k tomu intenzivně pomůžeme.

Detoxikace těla

Hlavní opatření jsou: úprava stravy, pití dostatku tekutin, hlavně kvalitní vody, pohyb s vyvoláním pocení a pohybu lymfy v lymfatickém systému a nastolení stavu perfektní krve, která vede k perfektnímu fungování orgánů odpovědných za její čištění.

Překyselení organismu

Překyselení organismu je živná půda pro mikroorganismy. Pokud nic neděláme nebo zanedbáváme i jen jeden faktor, lety se dopracujeme k výsledku, že 90% lidí má závažné problémy. V důsledku nesprávného životního stylu trpíme na stařecké choroby jako demence, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, vznikají kardiovaskulární problémy, výrazně se zhoršuje stav naší krvi, v našich orgánech se vyčerpávají zásoby komponentů potřebných na kompenzaci překyselení, až nakonec naše tělo začíná být kyselé. V kyselém prostředí se daří parazitům, kvasinkám, plísním, virům a bakteriím, nefunguje normálně ani imunitní systém. Nakonec se naše těla stávají živnou půdou pro tyto látky, které náš stav již zhoršují mnohem rychleji a počet diagnóz, které zjistí lékaři, narůstá. Máme osteoporózu, artritidy, ulcerózní rány, zanášení cév, hustou krev, špatnou funkci orgánů, infekce v různých částech těla, problémy s prostatou, na pokožce různé hnisavé vyrážky, neboť už nefunguje správně játra ani ledviny ani lymfatický systém. V okolí kvasinek, shluků bakterií, naše buňky degenerují velmi rychle. Vidět to při analýze živé krve, kde v okolí takových shluků erytrocyty ztrácejí svůj tvar a formu a trpí toxicitou prostředí.

Vážná diagnóza je častokrát důsledek špatného životního stylu. Kde jsme se to dostali? Proč jsme nezasáhli dříve? Proč právě já musím mít tu nemoc?

A většina léků pouze napravuje následky nemoci a neodstraňuje příčinu. Ani se to nedá, protože příčina je na začátku - a to byl náš nezodpovědný a nesprávný životní styl. Nevážili jsme si své tělo, nechápali ho, neviděli jeho varovné signály, pouze jsme se spěchali do práce a nevšímali si, co nám naše tělo říká.

V následujících článcích se Vám budeme snažit přinášet rady, jak postupovat při diagnózách, které vás trápí, protože geneze vývoje chorob je u každého jiná, jiné jsou naše těla, jiné vlivy a každý máme náš slabý článek kdesi jinde, co jsme zdědili po předcích. Právě to vyžaduje u každého individální přístup. Mnoho věcí však platí pro každého stejně.


Analýza živé a suché krve jako diagostická metoda

Srovnáváním výsledků analýz živé a suché krve jsme přišli k následujícím závěrům: Výsledky analýz živé a suché krve ukazují nejen u nás, ale po celém světě, že mladí lidé jsou na tom se stavem krve nejlepší a že s každým desťročím se stav zhoršuje u všech plošně , iu jednotlivců. Každým rokem našeho věku je stav krve horší. Nejprve nám takto krev signalizuje dej si pozor, neboť krev musí být perfektní. Když to tělo nezvládá, končí to jak rozvíjející se patologie v některém nebo i via

cero orgánech a následně špatný stav krve je nezbytný, protože už její stav ovlivňuje nesprávně fungující orgán. Pokud do tohoto Zasáhnete včas a napravíte stav krve, napraví se i stav v orgánu, kde vzniká problém. Pokud jsou následky trvalé, už jen zmírňujete vývoj, který jste sami způsobili.

BIOquant zlepšuje vlastnosti krve a zlepšuje okysličení těla

BIOQUANT® ovlivňuje právě krev, neboť krev je zrcadlem zdraví. Jeho účinek je komplexní a systémový. Dělá nejen to, co 15 léků dohromady - léků, které obvykle užívají kardiaky, tlakári, hypertonici, diabetici - ale i podporuje účinek těchto léků. Takže jde synergicky s léky, ale bez vedlejších účinků. Zlepšuje pružnost membrán erytrocytů, snižuje viskozitu krve, zlepšuje se propustnost membrán buněk a tak se léky dostávají všude a lehčí, jejich účinek stoupá iv oblastech edémů a zánětů. Pokud si nasadíte BIOQUANT®, spouští se detoxikace. Usazeniny a toxiny se začínají rozpouštět a přechodně se cítíme hůře. Pokud je toxinů příliš, způsobují dokonce nárůst krevního tlaku a zhoršení stavu koagulace krve. Proto lidé se závažným stavem musí s BIOquantom® postupovat pomaleji než relativně zdraví a mladší lidé. Z cév se uvolňují a postupně se rozpouštějí aterosklerotické usazeniny, které jsou vlastně také odpad. Pokud však nezačneme v tomto okamžiku pít dostatek vody, toxiny a odpady z těla ani nedostaneme. Pití velkého množství vody je velmi potřebné. Jinak se odpad znovu usadí a efekt se dostaví až za dlouhou dobu a to jen když budeme správně hydratovaní a koncentrace škodlivin v krvi poklesnou tak, že bude možné rozpouštět jejich tuhé usazené formy v organismu a vyplavovat je ven. Budou se rozpouštět velmi dlouho. Pouze tehdy, pokud jsme dostatečně hydratováni, dochází ke zpracování odpadů cirkulujících v krvi játry a ledvinami a k ​​jejich vyloučení z těla. Detoxikace pokožkou, tedy pocením se je tehdy žádoucí. Pokud se nezapotíte, tak alespoň trochu ponamáhajme naše svaly, abychom vytlačili odpad alespoň z lymfatického systému a odvedli ho z buněk pryč, aby se dal odstranit. Pro tyto rozdíly někomu BIOQUANT® zabírá velmi rychle a u někoho to trvá déle. LDL cholesterol postupně klesá a krevní tlak jako i mnoho jiných symptomů se normalizuje.

František kokos, 6. 1. 2011